NGO Horizonti i ri u nënshkrua marrëveshja me agjencin sllovake (Slovak Aid)

November 26, 2010   | Reportazh / Reportaža

Në Ambasadën e Republikës Sllovake në Podgoricë, u nënshkrua marrëveshja për realizimin e një projekti social, mes Agjencisë sllovake për zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar (Slovak Aid) dhe organizatës së shoqërisë civile “HORIZONTI i RI…” nga Ulqini.
Marrëveshja u nënshkrua me shkëlqesinë e tij, Ambasadorin e Sllovakisë në Mal të Zi – Frantishek Lipka.

Horizonti Ngo Facebook

Pomoć i djeci i roditeljima

Ugovor Slovačke ambasade i NVO „Novi Horizonti” iz Ulcinja

Ulcinj – Sporazum o realizaciji malog granta između slovačke Agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i organizacije civilnog društva “Novi horizonti” iz Ulcinja, zaključen je juče u ambasadi Slovačke u Crnoj Gori.
Sporazum su potpisali ambasador Slovačke František Lipka i izvršni direktor ulcinjske NVO Nazif Velić.
“Sporazum se odnosi na implementaciju šestomjesečnog projekta koji je namijenjen djeci sa smetnjama u razvoju u ruralnom dijelu opštine Ulcinj”, navodi se u saopštenju nakon sastanka.
Dodaje se da će kroz taj projekat “Novi horizonti” podržati napore brojnih roditelja sa tog područja da osnuju centar za poludnevni boravak djece sa smetnjama u razvoj.

U saopštenju piše da su ciljna grupa osobe koje imaju posebne potrebe, a uz to pripadaju manjinskom narodu, što im zbog jezičke barijere predstavlja nemogućnot integracije u društvo.
“Sve ovo će se realizovati kroz obezbjeđivanje adekvatnih tehničkih i materijalnih uslova za rad u centru, prevođenje na maternjem jeziku adekvatne literature za roditelje i za osoblje koje će raditi s djecom, kao i kroz podizanje svijesti javnosti o važnosti podržavanja ovakvih projekata i inicijativa”, piše u saopštenju.
Tim projektom, kako se dodaje, slovačka ambasada želi da ojača i međuetnički dijalog u najjužnijoj crnogorskoj opštini.

S.A
Vijesti