Shpallje: Konkursi i gjashte ndërkombëtarë i fotografisë

March 15, 2011   | Shtypi / Mediji

Forca Rinore shpall për të gjashtin vit me radhë konkursin e fotografisë.

Tema e këti konkursit është „Te rinjet pa kufi”

Hapja e konkursit bëhët me 5 mars deri me 05 prill të vitit 2011.

Pjesmarrësit kanë të drejt të dorzojnë deri në 5 fotografi të zhvilluara në formatin 30x20cm, të cilat do të konkurrojnë në tri kategori: fotografia digjitale, fotomontazh dhe fotografia MMS.

Bashkë me dorëzimin e fotografive që duhet të jenë në CD, poashtu duhet të shënohet lloji i aparatit apo telefonit, dhe vendi se ku është bërë fotografia.

Çmimet e konkursit janë:

  1. – çmimi i parë 300 euro,
  2. – çmimi i dytë 200 euro dhe
  3. – çmimi i tretë  100.

Fotomontazhi dhe fotografia më e mirë MMS do të shpërblehen me nga 100 euro.

Juria do të përzgjedhë gjithashtu fotografitë më të mira të cilat do të ekspozohen në disa galeri në Mal të Zi dhe jashte kufijëve te shtetit

Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të marrin pjesë në konkurs mund t’i dorëzojnë fotografitë në zyrat e Forcës. Po ashtu për informata më të hollësishme, vizitoni faqen tonë të internetit www.forcarinore.com ose të na shkruani në email-in forcarinore@forca.me

Ju faleminderit,
YouTube Preview Image

Konkurse, gara, seminare, bursa, kurse, festivale, shkolla, konkurse foto,foto konkuresi, foto lajm, photo shtypi Ulqin,
Mali i Zi foto shtyp, Konkurse – konkurse, seminare, bursa, kurse, festivale, konkurs shkolla, çmimin, , konkurs, foto, konkurse,
fotograf, fotografi, konkurs, shpërblime,fotograf, fotografi, bota, konkurrenca, bota, festivale, shkollave, artit,
autorit krijimtari, taksë hyrje, konkurse foto, photo, vetëm një foto, origjinalitet, konkurrenca photography, fotografi,
çmime, cilësi,