Apel për deklarim të përkatësisë nacionale dhe asaj gjuhësore

March 24, 2011   | Opinione

Në regjistrimin e popullsisë i cili do të realizohet muajin e ardhshëm, pikërisht nga data 1-15 prill të këtij viti, më vlerë të veçantë janë deklarimi i qytetarëve sipas përkatësisë nacionale dhe asaj gjuhësore. Duke marrë parasysh së në të kaluarën të dhënat e tilla kanë qenë të ndryshme, rol të rëndësishëm luajnë regjistruesit, pra personat që do të merren me evidentimin e të dhënave në fletet regjistruese, shpresojmë së ata do të punojnë më ndërgjegje, duke prezantuar të dhëna reale.

Duke marrë parasysh së Ligji për regjistrimin e popullsisë lejon mundësinë që qytetarët të mos deklarojnë përkatësinë e tyre kombëtare por edhe ate gjuhësore dhe fetare, apelojmë tek qytetarët më kombësi shqiptare të deklarohen pa hezitim ashtu siç janë. Me një veprim të tillë ju do të tregoni dinjitetin tuaj, se dini së kush jeni dhe cilën gjuhë e keni amtare.

 

Lexo më Shumë >> Forca Press
YouTube Preview Image
Amull, ana malit, Aruçij, Bardhij, Berjashij, Blaca, Bojkë, Bolejt, Brajshe, braticë, Brisku nelt, Brisku pasht, Çobaj, Cukaj, Curajt nelt, Curij pasht, Darzë, Demirijt, Dodaj, Dragaj, Dragoviq, Durakij, Fraskanjell, Gjecbritij, Gjenashej, Gjenciq, Gjyrjani, Hajdarijt, Hardajt, Hutij, Kacaj, Kaleci, Kalimani, Kanaqi, katerkollë, Klezna, Kodër, Kolonza, Kosiq, Kovaçej, Krajë, Kravari, Krythë, Lekperij, Leskovac, Liarja, Lihari, Likaj, Lisna Bore, Lubanijt, Madgueshi, Mali i Zi, Markashij, Maxhurej, Megjureç, Millajt, Millë, Montenegro, Mozhurë, ostros, peraj, Perashij, Pistull, Priftij, Qurkaj, Ramushje, Rastish, Reç, Runji, Salç, Shas, Shëngjergj, Shtodhër, Shtoji, Sjerci, Subashij, Sukobinë, Sutjell, Syrliq, Tafajt, ulqin, ulqini, Veliqi, Vuçkij, Zogaj