Shkolla e vjetër në Katërkollë simbol i dijes dhe vetëdijes

May 21, 2011   | Shoqëria / Društvo

Mësuesit veteran: Haxhi Taipi, Xhemal Hoxha, Rrukije Lika Shaba dhe sekretari i parë i shkollës së vjetër në Katërkollë z.Shaban Hoxha në oborr të shkollës së vjetër.

(pjesë nga skenari i dokumentarit kushtuar kësaj shkolle)

Ky gur dhe ky mur në të kaluarën e tyre tjerrin të bukuren .Prandaj dua që vetja ime të më kthej borxhin e ditëve të mia të kaluara këtu.E kaluara nuk ka ikur, por dikush e largoi në padukshmëri dhe kështu mbeti peng i kohës. Unë s’mund t’i lë anash lulet që dikur i ujita me lot, se duke lënë anash lulet më të bukura, nga bletët punëtore bëhen miza të mërzitshme, në kosharet e zbrazta sot lodrojnë minjtë , në të kater anët e mendjes asnjë poçar nuk e mban më peshën e h umb j e s , p e s h ë n e dhimbjes.

Luljeta Avdiu Cura Facebook

 

2