Morska voda je ispravna i kvalitetna za kupanje

June 27, 2011   | news

Morska voda na Crnogorskom primorju sanitarno je ispravna i kvalitetna za kupanje i rekreaciju, pokazala je treća ovogodišnja analiza kvaliteta morske vode koju je uradio republički Hidrometerološki zavod, na osnovu sporazuma JP “Morsko dobro” i Agencije za zaštitu životne sredine.

Na 84 lokaliteta od Ulcinja do Herceg Novog kvalitet je prve klase, jedino na lokalitetu hotela “Lido” na Velikoj plaži u Ulcinju kvalitet nije zadovoljavao propisane standarde.

Vodu prve klase imale su svih 23 plaže na budvanskoj rivijeri, 10 plaža na području barske opštine, osama na tivatskoj rivijeri, 12 na području Kotora i 19 na području Herceg Novog, kao i 12 plaža u Ulcinju.

Ispravnu za kupanju smatraju se vode prve i druge klase.

Vijesti

YouTube Preview Image