Ferma e dhive nga Selatin Gjeloshi në Kravarë – Video

July 17, 2011   | Ekonomia / Ekonomija, Opinione

Vlerësimet për prodhimtarinë blegtorale te dhive nga prodhuesi Ulqinak nga Kravari është u kryer prej shume vitesh. Sidoqoftë shumë nga fermerët nuk janë në dijeni për praktikat e vlerësimit te fitimeve me përcaktimin e prodhimtarisë efektive dhe joefektive. Mundësia qe të dokumentohen dhe analizohen të dhënat bazuar në performancen e kafshës dhe krahasimi i tyre me mesataren e performances së kopesë është mjet i rëndësishëm për vlerësim.

Selatin Gjeloshi si menaxhues të fermës, prodhuesit blegtoral duhet ta mbajnë një sistem tabelë për mbajtjen e të dhënave qe do t’u mundësoj një vlerësim me të thellë.

Selatin Gjeloshi për te ardhmen mendon të rrisë fermën e tij, duke parë interesin nga ky biznes dhe duke pasur përkrahjen e gjithë njerëzve ku aj jeton. Me të hyrat nga prodhimi dhe grumbullimi i qumështit dhe shitjes së saj bëhet në mynuyra tradicionale ku Selatin Gjeloshi thëret edhe blektoret tjerë të merren me aktivitet të fermes së dhive.
Ai është shumë mirënjohës për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme  të popullatës lokale cila ka bërë që ai ta ndjej veten më të sigurt në punën e tij si fermer i dhive.

Selatin Gjeloshi  shprehet gjithashtu se bejnë shitjen e dhive per qumsht dhe per mish ,shitjen e edhave ,si dhe shitjen e djathit dhe qumshtit te cilsise se larte,te dhise se kuqe ,dhe per me shume informata lajmrohuni direkt blektorit dhe fermerit Selatin Gjeloshit.

Për më teper shikoni videon e realizuar nga ekipi i Mozaikut TV i Malit të Zi.
YouTube Preview Image