Mërgimtaret tanë mbledhin të holla në ndihmë familjes së Shaqir Elezit

August 17, 2011   | Lajmet / Vijesti, Shoqëria / Društvo

Ndihmë familjes Elezit nga Ulqini

Në një aksion humanitar që është duke u organizuar në SHBA në ndihmë të familjes së Shaqir Elezit është mbledhur një sasi e të hollash dedikuar familjes së tij. Aksioni vazhdon akoma.

Shaqir Elezi, 41 vjeçar, kohë më parë i është nënshtruar një operacioni në Podgoricë ku i humbi të dyja këmbet.

Më poshtë është lista e donatorëve si dhe numrat e kontaktit për të gjithë ato që dëshirojnë të kontribojnë.

PROMUL ULQIN

ADRIATIC STUDIO…………………………$1000
Nail   Spahiu………………………………..$1000
Shoqata “Ana e malit”……………………..$1000 *
Idriz  Musovic………………………………$1000*
Gjon   Lleshaj……………………………….$ 500
Agim  Lazoja………………………………..$ 500 *
Fondacioni “Don Simon Filipaj”………………$ 500 *
Hajredin Lleshi………………………………$ 500
Avni  Veliqi…………………………………..$ 500
Vehbi   Spahiu………………………………$ 300
Uso  Bajraktarevic………………………….$ 300
Nail  Demiri………………………………….$ 300
Merus  Pelinkovic……………………………$ 300
Ramazan  Gjeloshi…………………………..$ 270
Remzija  Sulovic……………………………..$ 200
Albert  Sallaj…………………………………$ 200
Sait   Kolari…………………………………..$ 200
Ruzdo  Pelinkovic…………………………….$ 200
Mirsad  Skretovic…………………………….$ 200
Senad  Skretovic……………………………..$ 200
Zija  Gjeloshi………………………………….$ 200
Zeco  Pelinkovic………………………………$ 200
Senad  Pelinkovic…………………………….$ 200
Qazim  Veliqi………………………………….$ 200
Shaban  Seferi……………………………….$ 200
Nazmir  Osmanaj…………………………….$ 200 *
Cazim  Djaferovic…………………………….$ 200
Fatmir  Duraku……………………………….$ 200
Hysa   Fteja………………………………….$ 200
Qazim  Tagani………………………………..$ 200
Ylber  Taipi……………………………………$ 150
Sejdija  Mehmedovic………………………….$ 150
Shyqyri  Lika…………………………………$ 140
Nikoll  Mirakaj………………………………..$ 120
Lirije  Dedvukaj (kengetarja)………………..$ 100
Agim  Gerbeshi (kengetari)…………………..$ 100
Alfred  Popaj(muzikanti)……………………..$ 100
Anton  Gjokaj………………………………..$ 100
Deda M. Dedvukaj……………………………$ 100
Ahmet  Spahia………………………………..$ 100
Amra  Spahic Musakadic(Sarajevo)…………..$ 100
Nail  Ibroci…………………………………….$ 100
Samir  Ibroci…………………………………..$ 100
Qamil  Ibroci…………………………………..$ 100
Bilal  Sallaj……………………………………..$ 100
Agim  Demiri……………………………………$ 100
Agim  Ceka…………………………………….$ 100
Nail  Ceka………………………………………$ 100
Idriz  Lekperi…………………………………..$ 100
Nezir  Ceka…………………………………….$ 100
Smail  Lika………………………………………$ 100
Ramazan  Capriqi………………………………$ 100
Bujar  Ujkashi………………………………….$ 100
Basri  Peri………………………………………$ 100
Sejdo  Veliqi……………………………………$ 100
Murto  Ramovic………………………………..$ 100
Musa  Vukovic………………………………….$ 100
Shaban  Tela…………………………………..$ 100
Xhemal  Pelinkovic……………………………..$ 100
Ljumnija  Pelinkovic…………………………….$ 100
Dargut  Pelinkovic………………………………$ 100
Shpetim  Zunce (Dibra)…………………………$ 100
Cazo  Duskic……………………………………$ 100
Smajo  Ivackovic……………………………….$ 100
Memo  Brkanovic……………………………….$ 100
Camo  Ivackovic………………………………..$ 100
Esad  Becirovic………………………………….$ 100
Adzija  Karastanovic
Beco  Karastanovic……………………………..$ 100
Safet  Vukic……………………………………..$ 100
Adzija  Vukic…………………………………….$ 100
Saljo  Metanovic…………………………………$ 100
Redjo  Petovic…………………………………..$ 100
Jusuf  Petovic…………………………………..$ 100
Safet  Veliqi………………………………… ….$ 100
Dul  Kurmemi…………………………………….$ 100
Mujo  Bajraktarevic……………………………..$ 100
Agim  Kelmendi (Kosova)……………………….$ 100 *
Valdet  Kelmendi (Kosova)……………………..$ 100 *
Muni  Veliqi……………………………………..$ 100 *
Arben  Radoveshi (Dibra)………………………$ 100 *
Bedri  Sela (Dibra)………………………………$ 100 *
Naser  Kovaci…………………………………..$ 100 *
Oso  Abazi………………………………………$ 100 *
Emin Nelaj……………………………………….$ 100
Isa  Ibroci……………………………………….$ 100
Ismet  Draga…………………………………….$ 100
Nadil  Kosiqi………………………………………$ 100 *
Danush  Muslija………………………………….$ 100 *
Lanti  Krivca (Dibra)……………………………..$ 100 *
Avdi  Gjokaj (Malsija)…………………………….$ 100 *
Arben  Salaj………………………………………$ 100 *
Ismet  Popi……………………………………….$ 100 *
Skender  Xhureta………………………………..$ 100
Ismet  Nika……………………………………….$ 100
Myslim  Nika………………………………………$ 100
Isa  Hebaj………………………………………..$ 100
Ilir  Cobaj…………………………………………$ 100
Bari  Taipi…………………………………………$ 100
Hasan  Taipi………………………………………$ 100
Ardian  Taipi………………………………………$ 100
Ruzhdi  Zaga……………………………………..$ 100
Halit  Shaptafa……………………………………$ 100
Fatmir  Demiri…………………………………….$ 100
Xhemal  Sinani……………………………………$ 100
Safet  Adovic…………………………………….$ 100
Rexhep  Djokic…………………………………..$ 100
Cazim  Djokic……………………………………..$ 100
Ismet  Hoxha…………………………………….$ 100
Benny  Hoxha……………………………………$ 100
Nail  Osmanaj…………………………………….$ 100
Aslan  Gjeka………………………………………$ 100
Mike  Angelopoulos(pron.resto.Paradise)………..$ 100
Beni  Rusi (Dibra)…………………………………$ 100
Halil  Cenovic……………………………………..$ 100*
Beqir  Musovic…………………………………….$ 100*
Hasan  Musovic……………………………………$ 100*
Xhemal  Musovic…………………………………..$ 100*
Ramo   Kolari………………………………………$ 100*
Sinan  Musovic…………………………………….$ 100*
Ismet  Koljenovic…………………………………$  70
Osman  Taipi……………………………………..$  70
Fatmir  Demiri…………………………………….$  60
Fatmir “Nipi” Cuka………………………………..$  60
Jackie  DeSouso(Americane)……………………..$  50
Ramazan  Dabi…………………………………..$  50
Bilal  Tagani………………………………………$  50
Senad  Ceka……………………………………..$  50
Lami  Kosiqi…………………………………… …$  50
Shyqyri Pali……………………………………….$  50
Ismet  Kalezici…………………………………….$  50
Majlind  Kalezic……………………………………$  50
Fadil  Shaba………………………………………$  50
Daut  Ibroci……………………………….. …….$  50
Besnik  Bushati (Shqipria)…………………………$  50 *
Shaqir  Aslani……………………………………..$  50 *
Senad  Goga………………………………… …..$  50 *
Ismet  Djurovic……………………………………$  50 *
Safet  Duskic………………………………………$  50
Senad  Ivackovic………………………………….$  50
Adriatik  Cobaj…………………………………….$  50
Zaim  Pelinkovic……………………………………$  50
Hajrija  Frluckic (Tuzi)……………………………..$  50
Aben  Taipi……………………………………….$  50
Mirsad  Ceka (Brajsh)……………………………..$  50
Brahim  Muslija…………………………………….$  40
Ismet  Caushi……………………………………..$  40
Rasim  Gjeka………………………………………$  40
Mustaf  Gjeloshi……………………………………$  40
Muriqi………………………………………………$  40
Mujo  Ardolli……………………………………….$  40
Latif  Tagani……………………………………….$  40
Liman  Taci (Kosova)………………………………$  40
Fadil  Ravja……………………………………….$  30
Osman  Kocic……………………………………..$  25
Islam  Duraku……………………………………..$  25
Sergej  Danelyan(Armenia)……………………….$  20
Looak  Samkar (Americ.)………………………….$  20
Basri  Bisha………………………………………..$  20
Xhafer  Shabani…………………………………..$  20
Nihat  Cami………………………………………..$  20
Bilal  Tagani……………………………………….$  20
Mirsad  Ceka………………………………………$  20
Nazim  Xhaferi…………………………………….$  20
Neradin  Nelaj……………………………………..$  20
Dritan Sahatxhija (Kosova)……………………….$  20
Bekim Qela (Kosova)………………………………$  20
Artan  Korenica (Kosova)………………………….$  20
Jeton Berdynaj”Jeton’s parties”…………………..$  20
Satber Hoxhaj……………………………………..$  20
Hamz  Pali………………………………………….$  20
Ruzhdi  Pali………………………………………..$  20
Adriatik – Tiki – Kartalozi……………………………$  20
Ramadan – Dani – Berisha………………………….$  20
Gonxh  Fazliu (Dibra)………………………………$  20
Xhelal  Subrahimi…………………………………..$  20
Dila  Jashari (Beograd)…………………………….$  20
Ksenia  Lokiana (Rusija)…………………………..$  20
Hasan  Bajrami…………………………………….$  20
Sait  Nikci (Shqiprija)………………………………$  20
Senad  Kovaci……………………………………..$  20
Agron  Maslinka (Dibra)……………………………$  20
Shuqyri  Tafa………………………………………$  20
Veri  Roci (Dibra)…………………………………..$  20
Kristina  Peraj……………………………………..$  10
Raco  Jakovljevic (Ulqin)…………………………..$  10
Musa  Gjoni………………………………………..$  10
Nexhip  Beqiri………………………………………$  10
Goni  Gjoni………………………………………….$    5

TO MAKE A DONATION PLEASE CALL:

NEIL SPAHIU  917-696-9900

VEHBI SPAHIU 917-952-6832

Marrë nga Nail Spahiu Facebook