Canka: Ulcinj će u narednih godina postati divno mjesto za život i rad

October 4, 2011   | news

Nema nikakve sumnje da je naš grad od srijede ušao u novu fazu razvoja. Svi događaji koji su se ove sedmice izdešavali, to svakako potvrđuju. Riječ je, inače, o prirodnom procesu, i to želim da svi razumiju. I majka rađa dijete u mukama, ali sa prvim plačom zaboravi sve bolove. Osjeća samo užitak i zadovoljstvo, naročito ako je dijete zdravo.  A ono je dar neba, milost Božija, nositelj pozitivne energije. To je upravo ono što nama treba. Uz najvažniji majčinski i božanski princip: ljubav! Ona mora sve da prožima. Isključivo ona ima širinu, pokazuje iskrenu solidarnost i brigu za ljude, samo ona pokreće svemir. Zato mi, prolazna bića u ovom gradu i na ovom dunjaluku, moramo uvijek imati na umu da smo, prije svega, duhovna bića.
Kao rezultat tog osnovnog principa doći će predan i strastven rad, traženje najboljeg savjeta, odlučnost i odgovornost. To bi najkonkretnije značilo da je prošlo vrijeme mediokriteta, kompleksaša i ljudi opijenih vlašću. Da je došlo doba u kojem se napokon vrednuju znanje i rad. To će, možda, najbolje pokazati sastavi savjetničkih timova. Naime, sociolozi su izveli pravilo po kojem prvorazredni biraju za svoje savjetnike prvorazredne, drugorazredni biraju trećerazredne, dok  izuzetni biraju izuzetne. Zaključak se sam nameće: za sveukupni preobražaj opštine treba angažovati najbolje Ulcinjane ma đe bili i naše prijatelje, uspješne ljude, diljem planete.
To je jedini pravi način suočavanja sa svim dilemama, otvorenim pitanjima i problemima. Suprotno je stari način djelovanja, prevaziđeni mentalni sklop, destrukcija. Viđeli smo to takođe ovih dana: lažne dojave o bombama, požar, nemirenje sa novim.
Ali, autori i scenaristi tih nečasnih radnji, ko god oni bili, nijesu očekivali da će to samo učvrstiti jedinstvo građana. Vrijedi istaći da je požar na Bijeloj gori pokazao visoku profesionalnost lokalne službe zaštite i potvrdio da se ne smije čekati na reakcije Vlade i njenih institucija.
Da ne ostane nedorečeno: ništa što se ovđe radi nije usmjereno protiv nje ili bilo kojeg građanina Crne Gore, ali su oni, nažalost, spori i neefikasni, i imaju veoma, veoma mnogo svojih problema.
Koje još poruke možemo izvući iz ovih posljednjih dešavanja? Morali bi shvatiti da je  vrijeme iskušenja, potrebni su opreznost uz odlučnost, samopouzdanje uz traženje najboljeg savjeta, naporan rad i znanje uz nepomućenu vjeru u uspjeh. Ako se tako radi, rezultati ne mogu izostati, bez obzira na sve moguće opstrukcije, kojih će svakako biti. Još ako se ima prava vizija, Ulcinj će u narednih tri do pet godina postati divno mjesto za život i rad.
Što najprije treba uraditi, kako da građani svemu tome daju doprinos? Smatram da je prioritet da Ulcinj bude čist, naše vode, naše more i naša hrana nezagađeni. Ne smije se više dešavati da se moramo stidjeti pred turistima što nam je grad tako prljav. Na tom se polju odmah moraju postići vidljivi rezultati. Takođe, javne finansije su u bijednom stanju. Računi prošlosti će tek doći na naplatu, i praktično blokirati ionako praznu opštinski kasu. Za početak, trebali bi svi građani koliko, god to mogu i što prije, da izmire svoje obaveze prema lokalnoj samoupravi. Da se bar nekako progura ova jesen i zima. Onda će sve, nadam se, biti lakše. Treba odmah raditi na detaljnim planovima, legalizaciji nelegalno podignutih objekata, a surovo kažnjavati bespravnu gradnju novih. Još strožije svaki vid korupcije. Moraju se takođe pozvati naši iseljenici da se vraćaju i da ulažu. Oni trebaju da udruže svoj kapital, kao i da sa opštinom realizuju projekte javno-privatnog partnerstva. Naravno, da prije svega mislim na turizam i poljoprivredu, jer se tu otvara veliki broj radnih mjesta, a nezaposlenost je godinama naš najveći ekonomski i socijalni problem.
U svakom slučaju, da bi se naša opština skladno i dugoročno razvijala, moraju se odlično poznavati ne samo njeni ukupni potencijali i kretanja u svijetu, već razvoj mora apsolutno biti baziran na održivosti i odgovornosti. Jer, nečiji smo potomci, a ako Bog da, bićemo i nečiji preci.

Mustafa CANKA
YouTube Preview Image

2