Na prodaju imovina Barkli Montenegro

November 9, 2011   | news

PODGORICA – Banka NLB Interfinanz iz Ciriha raspisala je poziv za prodaju nepokretnosti preduzeća Barkli Montenegro u Donjem Štoju, koje je vlasnik hotela Otrant u Ulcinju, u vrijednosti 10,6 miliona eura.

– Najniža početna cijena od 10,6 miliona eura je ukupan iznos potraživanja, odnosno preostalog duga sa zateznom kamatom, realnim troškovima prodaje, taksama i drugim izdacima nastalim od početka postupka namirenja – navodi se u obavještenju NLB Interfinanz banke.

Vansudska prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 25. novembra u prostorijama hotela Albatros u Ulcinju u 12 sati.

Javnim nadmetanjem prodaje se 15 zgrada za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, površine od 176 do 1,1 hiljade kvadratnih metara, hotel od 2,15 hiljada kvadrata, pomoćna i zgrada za energetiku.

Pored objekata, NLB Interfinanz prodaje i dvorišta, parkinge zemljište uz zgrade, javne puteve, šume, pašnjak i pijesak i šljunak.

E.R.
Pobjeda

YouTube Preview Image