Hotel ne shitje: Hotel Otranti Ulqin – Çmimi i ri 10.600.000€

November 10, 2011   | Ekonomia / Ekonomija

NLB  për shkak të të moskthimit  të kredisë në shumën prej 9.4 milion euro nga blerësi paraprak, “Barkley Montenegro”direktor ekzekutivë Aleksej Nosov,do të qet përsëri Hotel Otrant në Ulqin të plazhit të madhë në shitje në një ankand jo-gjyqësor  i cili pritet të organizohet me 25 nëntor të këtij viti në hotelin Albatros në ora 12h:00.
Shitja heren e parë dështoi  për shkak se nuk ka pasur blerës të interesuar.
Në ankandin e ri  çmimi mund të jetë më i ulët, ndoshta për  50 për qind, krahasuar me 21.1 milion euro sa ka qenë deri tani.
Interfinance NLB Bank në Cyrih ka publikuar një thirrje publike për shitjen e pasurive të patundshme të kompanisë  “Barkley Montenegro”ku direktor ekzekutivë është Aleksej Nosov me seli në  Plazh të Madh të Ulqinit, tashmë  me çmim të përgjysmuar në vlerë 10.600.000 euro.

Diçka për Hotel Otrantin Ulqin

Hotel Otranti me apartamente ndodhet në Ulqin, në fillim të Plazhit të madh, në mesin e gjirit të Port Milenës,dhe kanal ky që lidhë rrugën kryesore të Plazhit të madhë me Ulqinin.

Hotel Otrant ka në një sipërfaqe prej 60,000 m2, e regjistruar si e pasurive të patundshme fletë posedim nr. 2018, tokës dhe regjistrimit të pasurisë Donji Štoj.

Hoteli Otrant  është ndërtuar në vitin 1986. Sipërfaqja e përgjithshme e hotelit është 7,315 m2. Ky është një hotel  4**** yje,hotel me kapacitet prej 264 shtretër në dhoma me ballkone.

Hotel Otrant me Apartamente  përbëhet nga 106 njësitë e akomodimit në 13 blloqe, me 392 shtretër, sipërfaqe totale prej 4,662 m2. Posedon Beach restorantin Milena & Grill,dhe 2 150 m2 ndërtesa ndihmëse për energjinë ku gjithashtu pjesë e hotelit Otrant.


YouTube Preview Image

4