Ftesë: Mali i Zi në Bashkimin Evropian: “Çfarë përfitoj UNË, e çfarë përfiton QYTETI im?”

December 7, 2011   | Lajmet / Vijesti

 

Podgoricë, 7 dhjetor, 2011

 

F T E S Ë

 

MALI I ZI në BASHKIMIN EVROPIAN:

“Çfarë përfitoj UNË, e çfarë përfiton QYTETI im?”

 

Qendra për Edukim Qytetar (CGO) në bashkëpunim me Qendrën për Monitorim (CEMI) nga

Podgorica dhe Iniciativën Qytetare (GI) nga Beogradi, është duke implementuar projektin

“Evropa në qytetin tim,” i cili është i mbështetur nga Delegacioni i BE-së në Mal të Zi.

Projekti “Evropa në qytetin tim”, synon të forcojë kapacitetet dhe rolin e komuniteteve lokale

dhe shoqërisë civile në Mal të Zi, në mënyrë që të krijojë një kontribut të qëndrueshme dhe

efektiv për procesin e integrimit në BE.

Një nga aktivitetet e projektit është edhe organizimi i 18 takimeve publike në 9 komuna të

Malit të Zi (Podgoricë, Nikshiq, Cetinë, Ulqin, Budva, Herceg Novi, Bjello Pole, Pljevlja,

Kollashin), gjatë të cilëve do të trajtojmë ato tema që vetë qytetarët i kanë identifikuar si më

interesante dhe për të cilat ata do të donin të dinin më shumë (në aspektin e rregullave dhe

politikave si dhe zbatimin e tyre me standardet e BE-së).

Forumi publik, i shtati me radhë, do të mbahet në Ulqin, të enjten, me 8 dhjetor 2011, në

temën: “Punësimi dhe politika sociale në BE”.

 

Takimi mbahet në Sallën e vogël të Komunës së Ulqinit, me fillim në orën e 11:00.

Panelistë do të jenë: Dalliborka ULAREVIQ, drejtore ekzekutive e Qendrës për edukimin

qytetar, Gjina GJONOVIQ u.d. e Sekretares për Administratë të Komunës së Ulqinit, Irena

PERIQ, Agjencia e Punësimit e Malit të Zi, Vojin GOLUBOVIQ, Instituti për Studime

Strategjike dhe prognoza i Malit i Zi, Boris MARIQ, Këshilltari ligjor në Qendrën për

Edukim Qytetar dhe Nazif Veliqi, nga OJQ “Horizonti i ri” Ulqin. Panel diskutimi do të

moderohet nga Allmir Çaushi.

 

Ju mirëpresim!

Me respekt,

                                                                                                                            

Ana Vujosheviq
Koordinatore e programit 
                                                                                                     

Gjina Gjonoviq
Nazif Veliqi
Koordinatorë lokal