NVO „Mogul” predstavila analizu monitoringa JP „Morsko Dobro”

December 8, 2011   | news

Sumnja u prihode iz Ulcinja

Dritan Abazović izjavio je da je prosto nevjerovatno da su prihodi iz Ulcinja malo viši od opština Tivat i Kotor, a manji od Herceg Novog jer se u najjužnijoj opštini nalazi 56 odsto zone morskog dobra

ULCINj – Nevladina organizacija „Mogul” iz Ulcinja izrazila je sumnju u podatke o ostvarenim prihodima JP za upravljanje morskim dobrom u najjužnijoj opštini. Na konferenciji za novinare, na kojoj je ta NVO predstavila rezultate monitoringa te institucije, predsjednik Upravnog odbora „Mogula” Dritan Abazović izjavio je da „prosto nevjerovatno da su su prihodi iz Ulcinja (528.000 eura), nešto malo viši od opština Tivat ( 398.000 eura) i Kotor (430.000 eura), a manji od Herceg Novog (648.000 eura).
– Ne vjerujemo u podatak JP „Morsko dobro” da je u 2011. godini iz najjužnije opštine prihodovano nešto preko pola miliona eura, jer je nelogično da opština u kojoj se nalazi 56.3 odsto zone morskog dobra, participira sa tako malim iznosom u ukupnim sredstvima koje to preduzeće prihoduje sa Primorja. Nijedna od navedenih opština po resursima ne može da se poredi sa opštinom Ulcinj. To izaziva sumnju i da ne bismo spekulisali tražili smo da nam se dostave svi zakupci, imenom i prezimenom kao i iznosi njihovih ugovora – kazao je Abazović i dodao da će „Mogul“, ukoliko se pokaže da je sve u redu o svemu obavijestiti javnost.
„Mogul“ je, prema njegovim riječima, podnio više od 73 zahtjeva za slobodan pristup informacijama različitih vrsta, a većina se odnosila na instituciju Morskog dobra koja ustupa prostor pod zakup.
– Interesovalo nas je koliki su ostvareni prihodi iz opštine Ulcinj ali komparativno sa ostalim opštinama u toku 2010. i 2011. godine. Prema tim podacima u toku 2010. iz Ulcinja je prikupljeno 915 hiljada eura, od čega 497.000 sa Bojane, koju oni vode kao posebnu opštinu u Crnoj Gori. To je ujedno godina u kojoj je „Morsko dobro” najviše investiralo u Ulcinj (460.000 eura), a to se dogodilo jer je podržan projekat gradnje lučice Kacema. Ove godine ukupno je investirano 275 od 528 hiljada eura prihoda. Od ukupnih prihoda koje je JPMD ostvarilo u Crnoj Gori u iznosu od 3.5 miliona eura u Ulcinj je investirano 7.7 odsto što je, ako se izuzme prošla godina, konstatno zapostavljanje Ulcinja u odnosu na druge primorske opštine – rekao je Abazović.
On je kao primjere zapostavljanja interesa i marginalizacije najjužnije opštine naveo nekoliko slučajeva.
– Svega tri Ulcinjanina rade u jednoj od osam organizacionih jedinica tog preduzeća. To je, ako govorimo u procentima, 4.6 odsto zaposlenih, što je po našem mišljenju kriminalno mali broj. Pet članova UO JP „Morsko dobro” za godinu dana prihodovalo je 74.000 eura, odnosno 1.233 eura po osobi. U njihovim primanjima učestvuju i Ulcinjani, ali oni ipak nisu bili sposobni da zaposle nijednu osobu iz Ulcinja i obezbijede im plate, pa zaista ne možemo govoriti o korektnosti. Takođe, Ulcinja nije bilo nigdje ni u programu troškova za održavanje zelenila u zoni morskog dobra 2010. godine. Sve ostale opštine podijelile su 77.000 eura a razlog zašto nas nema nije poznat – naglasio je Abazović. Koordinator te NVO Džemal Perović saopštio je da je u toku nekoliko projekata kojima je tema antikorupcija a imaju za cilj povećanje nivoa odgovornosti institucija vlasti u vršenju javnih funkcija i povećanje interesovanja građana za aktuelne probleme lokalne zajednice.

M.Knežević
DAN

Ulcinj podijeljen na dvije opštine

U dokumentu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, koji prikazuje prihode po opštinama u 2010. i 2011. godini stoji da u Crnoj Gori postoji sedam primorskih opština u kojima se nalazi zona morskog dobra. Pored Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja, kao sedma opština navedena je Bojana –Ulcinj. Zašto je Ulcinj podijeljen na dvije opštine u NVO „Mogul“ nisu znali, ali su najavili da će tražiti objašnjenje.
– Mi smo podatke za Bojanu i Ulcinj podveli pod jednu opštinu jer se radi o prihodu koji dolazi iz nepodijeljene opštine. Da li je u pitanju tehnička greška ili nešto drugo vidjećemo, nadamo se uskoro – rekao je Abazović.

Izvor : DAN

YouTube Preview Image