Shoqeria Civile ne takimin e fundvitit në Ulqin

December 25, 2011   | Shoqëria / Društvo

SHOQERIA CIVILE NE TAKIMIN E FUNDVITIT NË ULQIN / LOKALNE NVO PRIREDILI NG. PRIJEM U ULCINJ

FOTOGRAFIAT JAN REALIZUAR NGA  Horizonti Ngo Facebook


YouTube Preview Image