Të Specifikohet kush është pakicë në Mal të Zi

April 13, 2012   | Rajoni / Region

Foto: Tahir Tahiri

Përfaqësuesit e të gjitha këshillave nacionale në Mal të Zi janë këmbëngulës se me Draftligjin mbi të drejtat e liritë të pakicave duhet saktësisht se cilat janë pakicat në këtë shtet dhe për cilat bashkësi nacionale ka të bëjë ai akt,njofton KosovaLive.

Ndiqni versionin origjinal nga Agjensia MINA

Foto: Tahir Tahiri

 

Precizirati ko su manjine u Crnoj Gori

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama trebalo bi da sadrži preciznu odredbu o tome ko su manjine u Crnoj Gori i na koje se nacionalne zajednice taj akt odnosi, ocijenjeno je na sastanku predsjednika nacionalnih savjeta, prenosi Mina.

Sastanku održanom u Ulcinju prisustvovali su predsjednici Albanskog, Bošnjačkog, Hrvatskog, Muslimanskog, Srpskog i Romskog savjeta – Tahir Tahiri, Šerbo Rastoder, Miroslav Franović, Sabrija Vulić , Momčilo Vuksanović i Isen Gaš.

Kako je saopšteno nakon sastanka, predsjednici savjeta saglasili su se da njihovi predstavnici u radnoj grupi za pripremu predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama budu Rastoder i Tahiri.

„Predsjednici Savjeta insistiraju na depolitizaciji procesa novih izbora savjeta, i saglasno tome imaju mandat da insistiraju na rješenju po kojem bi svi članovi savjeta bili izabrani na elektorskoj skupštini, kao i na tome da to pravo imaju svi punoljetni građani“, zaključeno je na sastanku.

Oni smatraju da tek po dobijanju cjelovitog predloga nacrta izmjena Zakona o manjinskim pravima i slobodama mogu nadležnom ministarstvu dostaviti primjedbe, nakon što prethodno organizuju raspravu unutar svojih nacionalnih zajednica, odnosno savjeta, zajedno sa svim zainteresovanim subjektima kojih se tiče ova problematika.

„Prema mišljenju predsjednika savjeta, nacrt Zakona bi trebalo da sadrži preciznu odredbu o tome ko su manjine u Crnoj Gori i o tome na koje se nacionalne zajednice odnosi Zakon o manjinama“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je zaključeno i da bi trebalo razmišljati o neposrednim izborima za sastav novih savjeta.

Predsjednici Savjeta smatraju da se regulativa Fonda za manjine ne može mijenjati do izglasavanja izmjena i dopuna Zakona o manjinama

Oni su se saglasili da je Fond za manjine institucija isključivo za podršku razvoja manjinskih i etničkih prava u Crnoj Gori.

“Predsjednici Savjeta insistiraju da njihovi predstavnici participiraju u Upravnom odboru Fonda za manjine”, kaže se u saopštenju.

Oni, kako se navodi, sugerišu da se novac iz Fonda za manjine dijele dva puta godišnje, u skladu sa postojećom regulativom Fonda.

Analitika – Informativni Portal

1