Selim Resulbegović predsjednik OO SDP Ulcinj

April 27, 2012   | news

Selim Resulbegović, dosadašnji predsjednik Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije SDP Ulcinj ponovo je izabran na tu funkciju, odlučeno je na prvoj sjednici OO SDP Ulcinj.
Na sjednici je izabrano i Predsjedništvo Odbora.
Za članove Predsjedništva jednoglasno su izabrani: Selim Resulbegović, Ibrahim Cungu, Skender Elezagić, Fejzo Hodžić, Merita Subašić Šabanović, Kasneci Ardijan, Naser Resulbegović, Minir Karamanaga, Sabri Zejnelaga, Ilirijana Cungu, Ćazim Hodžić, Šućurija Resulbegović i Vuksan Vuksanović.


OO SDP Ulcinj je usvojio i plan rada za naredni period u kojem dominiraju zadaci vezani za povećanje broja članstva partije, afirmisanje rada mjesnih odbora, a kad je u pitanju rad u Opštini Ulcinj, ključni zadaci su rješavanje socijalnih pitanja i povećavanja zaposlenosti u ulcinjskoj opštini, kroz sprovođenje dobre ekonomske politike.
“Ovo se posebno odnosi na zapošljavanje mladih obrazovanih ljudi koji bi se poslije završetka studija u zemlji i inostranstvu vraćali u naš grad. Kadrovi SDP Ulcinj koji trenutno rade u izvršnoj vlasti SO Ulcinj, daju ogroman doprinos u usvajanju prostorno- planske dokumentacije (samo u roku od 5 mjeseci usvojeno je 16 planskih dokumenata) čime se stvaraju preduslovi za dinamičan razvoj opštine Ulcinj”, saopšteno je na sjednici.

Izvor: CDM

1