Susret sa Naserom Čobaj, Predsjednik udruženja Ana e Malit – New York

May 10, 2012   | news

Predjednik Opštine Ulcinj g. Nazif Cungu primio je danas Predsjednika udruženja Ana e Malit – New York g. Nasera Čobaj. Tokom susreta g. Čobaj je pozdravio Predsjednika Cungua, čestitao mu dužnost i novu obavezu, vođenje Opštine Ulcinj i istovremeno ga pozdravio o preduzetim poslovima do sada, koje su ohrabrenje za bolju budućnost Opštine Ulcinj.

On je u kratkom ekspozeu upoznao g. Cungua sa preduzetim aktivnostima udruženja Ana e Malit – New York, i predstavio angažovanje ovog udruženja oko organizacije i razvoju kulturnog života, kao i o potrebama i mogućnostima diaspore.

Ovo druženje je organizovalo susrete i otvorene rasprave sa albanskim biznismenima a raspravljalo se o njihovim mogućnostima investiranja u zavičaju. On je rekao da je dijaspora spremna da investira i dodao da se proučavaju mogućnosti i modaliteti za realizaciju tih investicija.

Predsjednik Cungu je zahvalio g. Čobaj za rad i aktivnosti udruženja Ana e Malit – New York za očuvanje i razvoj kulturnog života naše dijaspore. On je rekao da ga raduje činjenica da je albanska dijaspora zainteresovana za svoj zavičaj i uvjerio ih da se intenzivno radi na stvaranje povoljnih uslova za strane investicije sa posebnim akcentom na dijasporu bilo gdje se ona nalazila, a posebno one u Sjedinjenim Američkim Državama.

On je također rekao da dijaspora je važan izvor ljudskog, intelektualnog i stručnog kapitala i dodao da ostaje otvoren za saradnju u svim ovim oblastima sa ciljem da pomaže razvojne procese naše zemlje.

Opština Ulcinj