Cungu se sastao sa Ambasadorkom Velike Britanije u Crnoj Gori, Catherine Knight-Sands

September 26, 2012   | news

Predsjednik Opštine Ulcinj Nazif Cungu, primio je danas u svom kabinetu Ambasadorku Velike Britanije u Crnoj Gori, g-đu. Catherine Knight-Sands.
G-din. Cungu je prisutne upoznao sa opštom situacijom u Ulcinju i mnogim problemima nasleđenih od prethodnog perioda. On je naveo projekte koji su u realizaciji i koji se planiraju u Opštini Ulcinj naglasivši da su projekti vezani za infrastrukturu ključni za sve buduće kapitalne investicije u Ulcinju.

Opština Ulcinj je u proteklom periodu uspjela da izradi 16 detaljnih urbanističkih projekata. Urađeni su veliki napori da se poboljša situacije vodosnadbjevanja naglasivši uključivanje u Regionalni vodovod sa kojim je situacija vodosnadbjevanja rijesena za budućih 20 godina. Otvoren je biro za međunarodne projekte preko kojeg je aplicirano u 15 projekata preko IPA fondova od kojih je 5 već u implementaciji. Od ovih fondova je do sada odobrena suma od 1,100 000.00eur. On je obavjestio prisutne o proglašenju biznis zone u Krutama u kojoj ce uslovi za zainteresovane investitore biti veoma povoljni.
Predjednik Cungu dodaje da je Ulcinj opredjeljen za euro-atlantske integracije. Takođe poziva sve zainteresovane investitore iz Velike Britanije da dođu i investiraju u Ulcinju.
Ambasadorka Knight – Sands se medju ostalog zainteresovala za političku atmosferu u opštini pred predsojećim parlamentarnim izborima.

Opština Ulcinj / Komuna e Ulqinit
Tel: +382 30 412 050
Fax: +382 30 412 413
Adresa: Bul. Skenderbeu bb, 85360 Ulcinj, MNE