Albanci nikome neće dati blanko podršku

October 9, 2012   | news

Foto: Vijesti

Dok se u slučaju Demokratske unije Albanaca to isključivo odnosi na njihove dosadašnje partnere – vladajuću koaliciju, u Forci i Građanskoj inicijativi “ruka je pružena” svima, pišu Dnevne novine.

Predsjednik GI Vaselj Siništaj kazao je da će koalicija Forca za jedinstvo napraviti postizborni sporazum sa onim političkim subjektom koji Albance bude tretirao kao iskrene partnere, a ne kao poslušnike.

I predsjednik DS-a Mehmet Bardhi izjavio je da će njegova stranka pristati samo na partnersku saradnju, te da neće dati nikome “blanko podršku”.

Siništaj je poručio da “ne mogu biti dio nečega” ukoliko se Albancima ne ispune prava koj a su im zaj emčena Ustavom i propisana zakonima Crne Gore, te da će u postizbornu koaliciju ući sa onim ko pokaže spremnost da njihove zahtjeve ispuni, “a to ne mora biti vlast.

“Sve što mi zahtijevamo propisano je Ustavom, međutim Ustav se ne poštuje. Moramo se zalagati za bolji život svih građana. Manjinska prava tiču se i osnovnih ljudskih prava, a sve ukupno gledano, tu je bitan i životni standard. Nemamo istu šansu kao i drugi, a upravo ćemo na tome da insistiramo, da budemo ravnopravni građani i da se poštuju naše specifičnosti”, naveo je on.

Siništaj, kao i njegov koalicioni partner, potpredsjednik Force Genci Nimanbegu smatraju da bi Albanci trebalo da nastupe zajednički u nekim eventualno budućim pregovorima o formiranju Vlade i pod zajedničkom platformom.

Sa druge strane, predsjednik DUA-e Mehmet Zenka u postizbornu koaliciju ići se sa dosadašnjim kolicionim partnerima – Evropskom Crnom Gorom.

On je poručio da će u saradnji sa njima biti finalizovan projekat opštine Tuzi, te da će svi problemi koji tište Albance, od zastupljenosti u administraciji do pitanja Morskog dobra u Ulcinju, biti riješeni tokom 2013. godine. No, jedan od zahtjeva biće i rukovođenje Ministarstvom za manjinska prava, koje je ta partija i do sada pokrivala.

Siništaj bi, međutim, odgovornost rukovođenja sektorom manjinskih prava prepustio nekom drugom, “iz razloga što veću odgovornost za ispunjavanje tih prava ima onaj ko je većina”.

I za Bardhija su od Ministarstava važnija opredeljenja. On je dodao da ne odbija da participira u vlasti, ali prije toga traži, “pregovore, razgovore i rješenja koja bi bila prihvatljiva za nas”.

 

Izvor: CDM

1