Zenka: Odluka DIK-a je diskriminacija Albanaca!

October 18, 2012   | news

Lider Demokratske unije Albanaca (DUA) Mehmet Zenkaocijenio je da je odluka Državne izborne komisije „pljačka albanskih glasova“ i da predstavlja diskriminaciju a ne afirmativnu akciju prema ovoj etničkoj zajednici.

„Albanci nisu zakinuti nego su opljačkani, 4.000 glasova Albanaca je prebačeno  na liste nealbanaca“ kazao je lider DUA u izjavi za Portal Analitika. Zenka napominje da nije riječ samo o odnosu prema jednoj stranci nego o odnosu prema albanskom narodu uopšte.

„Gola diskriminacija prema albanskom glasu. Radi se o Albancima koji žive u Crnoj Gori i koji su dali veliki doprinos Crnoj Gori“, kazao je Zenka.

Predsjednik DUA smatra  da princip afirmativne akcije za manjine, koju obezbjeđuje Ustav i Zakon o izboru odbornika i poslanika, nije poštovan i da nije uzet u obzir prilikom raspodjele mandata za novi skupštinski saziv.

„Ako se ova država želi odnositi prema Albancima na način da će im se zakinuti mandat tobože se pozivajući na afirmativnu akciju, a sa druge strane glasovi albanskih lista se mogu prelivati u druge liste, a glasovi Albanaca unutar albanskih lista ne mogu, onda Državna izborna komisija mora da objasni koju su to pravnu logiku upotrijebili izuzev uskopartijskih interesa“, izričit je lider DUA.

Predsjednik DUA je najavio da će se na odluku DIK-a, koju smatraju nelogičnom i pravno neutemeljenom, žaliti Ustavnom sudu Crne Gore. Ali, ako i tamo ne naiđu na, kako smatraju „pravedan  odgovor“, Zenka naglašava da će ići dalje.

„Ako Ustavni sud ne bude našao načina da jednostavno tumači zakon afirmativne akcije kao što propisuje taj zakon, mi nećemo sigurno stati na tome nego ćemo ići do kraja“ bio je izričit Zenka.

Analitika – Informativni Portal