Port Milenu opet zatrpavaju šutom – Voda zagađena

December 7, 2012   | news

Direktor NVO „Zeleni Korak” Dželjal Hodžić apeluje na nadležne da hitno preduzmu mjere i zaustave devastaciju najvećeg kanala u opštini

Direktor nevladine organizacije „Zeleni korak“ Dželjal Hodžić apelovao je juče na predsjednika opštine Nazifa Cungua i direktora JP za upravljanje morskim dobrom Rajka Barovića da hitno preduzmu mjere iz svoje nadležnosti i zaustave devastaciju kanala Port Milena. Hodžić tvrdi da ga ekološke patrole i mnogobrojni građani obavještavaju o novom nasrtaju i devastaciji mitskog lokaliteta.
– U toku je agresivno deponovanje šuta i zemlje na njenim obalama s obje strane i na mnogim mjestima, a posebno je to vidljivo preko puta hotela „Lido“ s južne strane i u neposrednoj blizini novog mosta sa sjeverne strane kanala. Nasipanjem ogromnih količina zemlje i šuta proširuju se privatne parcele, a drastično i trajno uništava ekosistem ovog jedinstvenog kanala od istorijskog, ribolovnog, turističkog, etničkog i identitetskog značaja za Ulcinj, Crnu Goru i region. S obzirom na to da su Cungu i Barović najodgovornije osobe koje svojim činjenjem ili nečinjenjem mogu uticati na očuvanje, sanaciju i valorizaciju ovog lokaliteta, a time dugoročno na pisanje istorije područja Ulcinja za poslednjih 130 godina, pozivam ih da se izjasne da li žele i imaju li kapaciteta da stanu na put tom primitivnom, anticivilizacijskim i protivprirodnom ponašanju pojedinaca koje je protivno ustavnom opredjeljenju države Crne Gore kao ekološke države. Već godinama prisutno je divljanje na Port Mileni – ističe Hodžić. On smatra da je očigledno da dosadašnji kabinetsko-birokratski pristup rješavanju ovog problema ne daje rezultate.
– Molimo odgovorne da malo izađu na teren i da se na licu mjesta upoznaju sa situacijom. Upoređujući stanje na terenu sa stanjem iz dokumenata koja postoje u opštini Ulcinj, dobiće pravu sliku ovog prostora i neka se onda saopštenjem obrate laičkoj i stručnoj javnosti, kao i naslednicima dinastije Petrović koja mora biti uključena u sve buduće aktivnosti vezane za ovaj lokalitet – ističe Hodžić. S druge strane, u lokalnoj samoupravi tvrde da su mjere za izradu programa uređenja kanala Port Milena već počele da se sprovode. Podsjećaju da je u opštini nedavno boravila delegacija Insituta za ekologiju iz Velenja na čelu s potpredsjednikom te opštine Francom Žerdinom i direktorom Markom Mavecom, a u vezi s početkom realizacije projekta sanacije. Podsjetimo, tom prilikom Mavec je izjavio da rješavanje problema treba realizovati fazno. Kako je analiza vode već realizovana, u prvoj fazi treba uraditi hemijsku analizu mulja akumuliranog u poslednjih 20 godina i utvrditi tip zagađenja. Na osnovu rezultata analiza, treba odrediti kako tretirati ovaj mulj. Pretpostavke su da je zagađenje takvo da bi samo odstranjivanje i premještanje mulja s Port Milene na neku drugu lokaciju stvorilo novi problem, zato ga je i neophodno tretirati. U drugoj fazi neophodno je zaustaviti nastavak zagađenja Port Milene time što će se svi objekti kojima je problem otpadnih voda riješen putem ovog kanala biti u obavezi uključenja u sistem kanalizacije – rekao je tada Mavec.

Visoka koncentracija kancerogenih materija
Institut za javno zdravlje u Podgorici u više navrata vršio je uzorkovanje i potrebne analize vode, a ispitivanja su pokazala da je voda u Port Mileni izuzetno zagađena, te da ima visoku koncentraciju kancerogenih materija teških metala i fekalnih voda. Inače, nadležni organi i nadležne službe opštine Ulcinj i države Crne Gore nijesu nikad reagovali da spriječe zagađenje, tim prije što svake turističke sezone, visoke temperature i pojačano izlivanje fekalnih voda u kanal prijete da izazovu velike zdravstveno – epidemiološke probleme. Prije nekoliko godina bio je aktuelan plan da se Port Milena spoji s rijekom Bojanom, napravljen je projekat, ali je sve ostalo na najavama.

Cungu tvrdi da je zagađenje smanjeno
Predsjednik opštine Nazif Cungu nedavno je izjavio da bi kanal trebalo zatvoriti i početi akciju čišćenja.
– Nadam se da ćemo za narednu sezonu uspjeti da očistimo kanal i odredimo lokaciju za odlaganje mulja. Takođe, potrebno je nakon pregrađivanja kanala, ispumpati vodu i uraditi analizu da se vidi koncentracija hemikalija, metala i mikroorganizama – kazao je Cungu. On smatra da je poslije stavljanja u funkciju kolektora na Velikoj plaži značajno smanjeno zagađivanje Port Milene za 50 odsto. Inače, problem nasipanja šuta u kanal aktuelan je već godinama. Ipak, najveće zagađenje kanala izazivaju kanalizacioni ispusti i enormno zagađeni kanal Bratica.

Izvor: DAN