Cungu propozon takim ministrit Kavariq lidhur me Krypore të Ulqinit

February 23, 2013   | Shoqëria / Društvo

nazifcungu-vladimirkavaricKryetari Cungu propozon takim ministrit Kavariq lidhur me ngjarjet më të reja në Krypore të Ulqinit

Shresa që kryetari Cungu drejton ministrit Kavariq lidhur me ngjarjet më të reja në Krypore të Ulqinit.

Municipality of Ulcinj / Opština Ulcinj / Komuna e Ulqinit
Tel: +382 30 412 050
Fax: +382 30 412 413
Adresa: Bul. Skenderbeu bb, 85360 Ulcinj, MNE