Dervishi: Së shpejti rinovimi i çatisë se qendres për kulturë Ulqin

March 20, 2013   | Ekonomia / Ekonomija, Lajmet / Vijesti

Avdulla-Dervishi-Sekretarijati per ceshtje komunale dhe mbrojtjen e ambijentit_UlqinDuke pasur parasysh gjendjen në të cilën gjendet objekti i Shtëpisë së kulturës së Ulqinit

Komuna e Ulqinit në buxhetin e vitit  2013 ka paraparë mjetet per rinovimin e çatisë se qendres për kulturë.

Me këtë qëllim Sekretarijati pergjegjes ka hartuar prijektin per sanim e pullazit dhe ka shpallur tenderin. Menjeher pas kryrjes se procedures ligjore është nënshkruar kontrata  me ofertuesin i cili ka ofruar kushtet me te volitshmet. Kontraktuesi i cili do te zhvilloje punimet eshte komapnija  “ENERGOGROUP” nga Podgorica. Fillimi i punimeve mvaret nga kushtet atmosferike, te cilat per momentin nuk jane te favorshme, moti eshte shume jostabil  dhe po pengone fillimin e punimeve. Per te gjitha keto aktivitete dhe proceduren e saj ka qen i njoftuar drejtori i Qendres per kulture.

Avdo Dervisi – Avdulla Dervishi
Sekretar
Opština Ulcinj / Komuna e Ulqinit
Sekretarijat za komunalne poslove i zastitu zivotne sredine
Sekretarijati per ceshtje komunale dhe mbrojtjen e ambijentit

tel:    +382 (0)30 412  956
faks:  +382 (0)30 412 956
mob.  +382 (0)67 457 698
e-mail: avdo@t-com.me