Milo Đukanovi nakon otvaranja mosta na kanalu Port Milena u Ulcinju – Audio + Foto

May 20, 2013   | news

Djukanovic inaguracija mosta Port Milena-Ulcinj - Brajovic-Cungu.3Transkript pitanja novinara i odgovora predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića nakon otvaranja mosta na kanalu Port Milena u Ulcinju

Ulcinj, 20. Maj 2013.

 

Pitanje novinara: Evo gospodine Đukanoviću, most na Port Mileni počet je u vrijeme krize, ali i završen. Da li vam ovo uliva investicioni optimizam i da li je ovo možda nagovještaj novog investicionog ciklusa u Crnoj Gori?

 

Premijer Đukanović: Ovo mi naravno uliva optimizam. Vjerujem da ovo uliva optimizam Crnoj Gori u cjelini. Crna Gora pokazuje sposobnost da i u godinama koje karakteriše teška globalna ekonomska kriza, ipak realizuje one investicione prioritete koji su neophodni da bismo mogli bolje iskoristite sve svoje razvojne resurse. Ovdje je riječ o tome. Kao što znamo, Ulcinj i Velika plaža su veliki razvojni resursi Crne Gore i ovo je jedna od važnih infrastrukturnih pretpostavki da bi mogli zainteresovati prave investitore za realizaciju tih projekata. Drago mi je da smo, uprkos finasijskoj konsolidaciji na koju smo bili upućeni prethodnih mjeseci, smogli snage da izdvojimo sredstva za završne etape radova na ovom mostu. Od danas možemo sa zadovoljstvom da čestitamo Ulcinjanima i svima koji će osjetiti blagodeti izgradnje ovog infrastrukturnog objekta, završetak radova, a ubijeđen sam da ćemo u ovoj i nadajmo se posebno u narednim godinama, jer treba vjerovati da je kriza ipak ušla u fazu smiraja, da ćemo u sledećim godinama biti u prilici da se radujemo izgradnji što više ovakvih infrastrukturnih i drugih razvojnih objekata u Crnoj Gori.

Pitanje novinara: Mitropolit Amfilohije je ovih dana preplavio medije svojim izjavama u kojima čak zadire i u pitanje crnogorskog indentiteta i nekih znametih crnogorskih ličnosti. Imate li vi komentar na to?

Premijer Đukanović: Pa imam. Srpska pravoslavna crkva, rekao bih, još uvijek nedovoljno dobro razumije promjene koje se događaju na samoj srpskoj ili srbijanskoj političkoj i društvenoj sceni. Srpska pravoslavna crkva, kao jedan od stubova pogrešne državne politike Srbije u prethodnim godinama i decenijama, rekao bih, po inerciji nastavlja da otvara pitanja koja samo mogu da kvare odnese Srbije sa susjedima. Ja sam duboko ubijeđen da je prava reakcija stigla od strane državnog rukovodstva Srbije, koje je upozorilo vladike Srpske pravoslavne crkve da ostave politička pitanja za one koji su dobili mandat na izborima da vode državnu politiku. Tako da ne bih ni ovom pitanju pridavao značaj koji bi mogao da dovede do ugrožavanja niti onog što su tekovine crnogorskog demokratskog razvoja, posebno ne tekovine novijih međudržavnih odnosa Srbije i Crne Gore. Vjerujem da je Crna Gora izgradila imunitet i za ovakve inicijative i da će nastaviti da se stabilno demokratski intenzivno razvija, vodeći uvijek računa o dobrim međuetničkim i međuvjerskim odnosima i vodeći računa o potrebi razvoja najboljih odnosa sa svojim susjedima.

Pitanje novinara: Da li očekujete dolazak SDP-ovaca na inauguraciju Predsjednika države?

Premijer Đukanović: Znate, inauguracija je svečani čin u svakoj državi i vjerujem da će ipak svi ozbiljni politički djelatnici tom činu pristupiti tako. Imali smo izbore, imali smo različite stavove o kvalitetima svih kandidata koji su učestvovali na tim izborima. Oni koji jedini imaju neprikosnoveno pravo da odluče, građani Crne Gore, su odlučili. Danas imamo regularno i zvanično izabranog predsjednika Crne Gore. Znači, danas imamo samo potrebu da pokažemo potreban nivo demokratske i političke kulture i da pristupimo činu uvođenja u funkciju novog odnosno starog Predsjednika države, gospodina Filipa vujanovića. Ja se, kao što sam vam kazao, uzdam u to da će većina politički odgovornih ljudi u Crnoj Gori na takav način rezonovati i da će biti na visini zadatka.

Pitanje novinara: U vezi KAP-a, kako će se riješiti situacija, hoće li doći do gašenja fabrike?

Premijer Đukanović:  Ja se nadam da ne. Kao što znate, stav Vlade na tu temu je poznat. Mi po tom pitanju, rekao bih, dnevno razgovaramo sa drugim zaineresovanim privrednim i političkim subjektima u Crnoj Gori. Najintenzivnije razgovaramo sa Parlamentom. Očekujem da ćemo ipak doći do nekog rješenja, koje će u osnovi značiti uvođenje tog pitanja u one tokove  u kojima je ono trebalo stalno i da bude, a to je da kažem pod dežurni dnevni nadzor Vlade. Da Vladu učinimo odgovornom za predloge i rješenja koja čini i da stvorimo uslove da se razriješe pitanja iz prošlosti u radu KAP-a i stvore pretpostavke  za intenziviranje aktivnosti, vjerovatno u budućnosti i za razvoj aluminijumske djelatnosti u Crnoj Gori, jer vjerujem da na tome može počivati značajan dio crnogorskih razvojnih projekcija u neposrednoj budućnosti.

Izvor: Vlada.me

1. Izlaganje predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na svečanom otvaranju mosta na kanalu Port Milena u Ulcinju

2 .Izlaganje ministra saobraćaja i pomorstva Ivana Brajovića
3. Pitanja novinara i odgovori predsjednika Vlade Mila Đukanovića