Realizovane investicije Opštine Ulcinj 2013

December 31, 2013   | news

Time-to-Invest-Ulcinj-MontenegoPoštovani građani Opštine Ulcinj,

Dozvolite mi da Vam niže predstavim kratak rezime investicionih aktivnosti koje je sproveo Sekretarijata za Komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta uključujući i investicije od strane Direkcije za saobraćaj i Direkcije za javne radove Crne Gore.

 

Rb

Kapitalne Investicije  realizovane u 2013 god.

Iznos EUR

Javna Rasvjeta – izgradnja I odrzavanje

1

Od Ferijalnog Saveza do centra Stoja

186,706.90  €

2

Od Restorana “Primavera” do regio. Puta Ulcinj – Ada

18,418.14  €

3

U naselju Pinjes blizu Hot. Mediteran

10,358.00  €

4

Pored Autobuske Stanice

7,195.24  €

5

U naselju Totosi

5,864.08  €

7

Odrzavanje stubova javne ravjete ul. Kosovska

3,915.00  €

232,457.36  €

Putna infrastruktura – Trotoari i lokali putevi

8

Modernizacija gradskih saobracajnica I lokalnih puteva cca. 2400 m

111,000.00  €

9

Izgradjeni su trotoari u gradu u duzini od cca 2200 m

45,103.50  €

10

Sanacija puta Donje Mide – Bojke

23,068.74  €

11

Sanacija puta O.S. Krute – Gornje Mide

21,424.71  €

12

Izgradnja parking prostora iza Ul. “28 Decembar”

11,954.44  €

13

Izgradnja trotoara kod autobuske stanice cca. 150 m

3,998.28  €

14

Sanacija lokalnog puta u Krutama

3,213.00  €

105,549.67  €

Saobracajna signalizacija

15

Izrada I postavljanje saobracajnih znakova

42,000.00  €

16

Izrada I postavljanje vertikalnih putokaznih table

31,341.96  €

17

Izrada horizontalne signalizacije u gradu

7,920.30  €

81,262.26  €

Izgradnja rekonstrukcija I sanacija Vodovodne I kanalizacijone mreze

18

Zamjena cjevovoda u Vladimiru

60,000.00  €

19

Izgradnja kolektora za atmosferske vode I trotoara u Vladimiru

49,998.35  €

20

Zamjena dijela fekalnog kolektora pored zgrde Opstine

5,041.00  €

21

Rekonstrukcija dijela fekalnog kolektora u naselju Nova Mahala

1,428.00  €

116,467.35  €

Izgradnja rekonstrukcija I sanacija objekata komunalne infrastrukture I drugih javnih objekata

22

Rekonstrukcija Stepenista veza Pristan – Pinjes

12,253.00  €

23

Sanacija krova Centra za Kulturu

11,998.94  €

24

Rekonstrukcija stepenista od parkinga ispod St. Grada do Lucke Kapetanije

9,971.37  €

25

Izgradnja potpornog zida u Donje Mide

9,976.00  €

26

Igradnja zastitne ograde na Ul.Ivana Milutinovica

4,563.00  €

27

Uredjenje bedema Starog Grada, nabavka klupa za St Grad I Lucicu Kacema

4,681.22  €

28

Izrada platoa I kucista za kontejnere u Stoju I drugih lokacija po gradu

2,666.43  €

29

Ostale investicije u odrzavanju komunalnog reda: hvatanja pasa lutalica, tretirnje komaraca, odrzavanje svjetlosne vertikalne signalizacije I dr.

16,042.00  €

72,151.96  €

Eksproprijacija zemljista

30

Eksproprijacija zemljista

260,000.00  €

260,000.00  €

RADOVI U TOKU

31

Sanacija Kapele pod Bijelom Gorom

49,919.07  €

32

Sanacija puta kroz  maslinjak – ANA MALIT

17,800.00  €

33

Ciscenje kanala Bratica

21,500.00  €

34

Izgradnja Javne rasvjete u  naselju Djerane

5,371.95  €

 

89,219.07  €

 

UKUPNO

957,107.67  €

 

U proteklom periodu tj. U 2013 god. realizovane su slijedeće investicije:

U toku ove godine realizovana je jedna od najvećih infrastrukturnih investicija u našoj Opštini  tj. most na Port Mileni a osim ove realizovana je i rekonstrukcija puta Ulcinj – Sukobin ( II faza ). U toku je izrada tehničke dokumentacije za III fazu puta Ulcinj – Krute.

Sve gore navedene investicije je pratila odgovarajuća tehnička dokumentacija i iste su realizovane u skladu sa Zakonom o javnim Nabavkama.

Koristim priliku da svim građanima Opštine Ulcinj u ime Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta i u svoje ime  čestitam Novu godinu i poželim sve najbolje u 2014 godini.

 

S poštovanjem,

Avdula Derviši, dipl. Ecc.