Intervistë: Rrezart Cungu, njëri ndër teniserët më të mirë botëror
Intervistë eskluzive e teniserit më të mirë në Malin e Zi Rrezart Cungu Nga Besim Toska   “Toskanapress.info”: Jeni teniseri më i miri në Malin e Zi, si arritët këto rezultate? Rrezart Cungu: Vetëm me vullnet, punë të madhe dhe përkrahje familjare. “Toskanapress.info”: Këto ditë keni marr pjesë në turneun e Tiranës, ku keni fituar dy shpërblimet e vendit të parë singel dhe dubel, e patët të vështirë të arrini këto rezultate? Rrezart Cungu: Në Tiranë kam kënaqësi të madhe për të marr pjesë.... Vazhdo

September 22, 2014  :: Intervista / Intervju :: Komentet (0)
Tags:

Opština Ulcinj prihvatila zahtev “Star of Montenegro” za veću spratnost hotela Servantesa + Foto + Video
Gradonačelnik Ulcinja Fatmir Đeka proslijedio je obrađivačima Prostorno-urbanističkog plana te opštine zahtjev kompanije “Star of Montenegro” kojom se traži povećanje spratnosti za budući hotel “Servantes”, saznaje Portal Ul-info. U ulcinjskoj lokalnoj vlasti se ne protive tom zahtjevu obzirom da se radi o investiciji ukupne vrijednosti 50 miliona eura. Kako su kazali investitori, kompanije “Nedfact” iz Holandije i “Starline engineering” iz Crne Gore, su prihvatili prijedlog njihovog hotelskog operatera “Helioparka”,... Vazhdo

September 22, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

Komuna Ulqinit pranon kërkesën e “Star of Montenegro” për hotelin shum kateshe + Foto + Video
Kryetari i komunës së Ulqinit Fatmir Gjeka i dërgoi përpunuesve të Planit hapësinor-urbanistik të kësaj komunë kërkesën e kompanisë “Star of Montenegro” me të cilën kërkohet rritja e numrit të kateve për hotelin e ardhshëm “Servantes”, raporton portali informativ Ul-info. Në pushtetin lokal të Ulqinit nuk e kundërshtojnë atë kërkesë meqenëse bëhet fjalë për investim me vlerë të përgjithshme prej 50 milion euro. Siç thanë investitorët, kompania “Nedfact” nga Hollanda dhe “Starline engineering”... Vazhdo

September 22, 2014  :: Lajmet / Vijesti :: Komentet (0)
Tags:

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Komunes së Ulqinit dhe OJQ SOS telefoni
Ditën e hënë në kabinetin e kryetarit të komunës Fatmir Gjeka u nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të pushtetit lokal të komunës së Ulqinit dhe Sos telefonit për femra dhe fëmijë viktima të dhunës në Ulqin. Memorandumi,  parasheh  partneritet, transparencë  ,përgjegjësi  dhe informim  të ndërsjelltë,u shpreh kryetari Gjeka. Ai tha se eksekutivi  angazhohet  për parandalimin e   dhunës  ndaj   grave dhe vajzave dhe   integrimin e   viktimave të dhunës  në shoqëri. Strategjia  e... Vazhdo

September 22, 2014  :: Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji :: Komentet (0)
Tags:

Omer Bajraktari za DN: Ulcinjska solana ne moze biti privatna svojina
“Razlog što niko nije zainteresovan za kupovinu Solane je vrlo jednostavan: niko neće da kupi nešto a da pritom ne zna šta kupuje. Zemljište koje se nudi za prodaju je u državnom vlasništvu, dakle pomenuto zemljište predstavlja samo predmet korišćenja AD Solane “Bajo Sekulić”. Takođe država ima obavezu da posebno vodi računa o obavezama koje proističu iz međunarodnih konvencija koje se odnose na zaštitu biodiverziteta na području Solane, što konkretno znači da taj lokalitet predstavlja prirodno bogatstvo i imovinu... Vazhdo

September 22, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

Anton Kastrati: Cijena koja se traži za solanu nerealna
Glavni razlog što ni 11. put nije stigla ponuda za ulcinjsku Solanu je cijena od 179 miliona koja je nerealna, jer neko želi da uzme više novca nego što ta firma vrijedi, rekao je za Dnevne novine bivši direktor te firme Anton Kastrati. Na posljednjem, Solana je nuđena za 179 miliona, što je za 78,8 miliona eura manje u odnosu na prvi tender. Međutim, kako je Dnevnim novinama rekao Kastrati, glavni problem je u cijeni koja je, po njegovom mišljenju, nerealna. “Kad je Solana bila firma “da valja” procijenjena je na 56 miliona... Vazhdo

September 22, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

SABRI SALAJ: Rusia dhe dominimi në Ballkan – ÇËSHTJA E ULQINIT (3)
Nga Sabri Salaj Ky rivalitet ndërmjet Fuqive të Mëdha të cilët investonin për kohën pas largimit të Perandorisë Osmane nga pjesa evropiane, ndikoj që edhe shqiptarët t’u përshtatën rrethanave ndërkombëtare për përcaktimin e statusit të ardhmërisë së tyre politike. Lidhja Shqiptare duke parë rrethanat politike dhe konfrontimet diplomatike të shteteve të mëdha kërkonte të shfrytëzonte çdo mundësi të vogël për realizimin e autonomisë kombëtare e cila do konkretizohej më Pavarësinë e Shqipërisë. Gazeta... Vazhdo

September 21, 2014  :: Opinione :: Komentet (0)
Tags:

Nika: Çfarë kërkoi deputeti, Abazoviq në gjykatë për rastin “K-1”…?!!!
Shkruan: Muhamet Nika,   Fillimisht disa fjalë për “PHU-në”. Në fillim para se të flasim për çështjen, e ndiejmë nevojën të veçojmë, se: është bërë një kohë bukur e gjatë që kur deputeti Abazoviq, po hedh do hapa të çuditshëm si deputet me të cilat po i bënë paralelizëm pushtetit vendor dhe bashkë me sektorin civil, synojnë t’i bëjnë të gjithë Ulqini- Madje edhe interesave të mija, kur janë në pyetje pronat për biznes që mund të zhvillohen në hapësirat në Anë të Mal, me Plan hapësinor. “PHU-ja”,... Vazhdo

September 21, 2014  :: Lajmet / Vijesti, Real Estate :: Komentet (0)
Tags:

Për një kilogram vaj trëndafili 7200 euro
Përmes kthesave dramatike kalon sivjet mbledhja e trëndafilave në Bullgari. Dimri i ngrohtë dhe pranvera e ardhur para kohe premtonin një fushatë më të herët dhe më të shkurtër, që është varianti ideal për marrjen e një vaji të shkëlqyer prej trëndafili. Por koha nuk e respektoi premtimin e vet. Në mesin e mbledhjes së trëndafilave filloj një periudhë prej shirave të shpeshta, të cilat në fund të muajit maj u bënë të forta. Fushata zgjati dhe mbase do të tejkaloi të paktën me rreth 10 ditë vazhdimësinë... Vazhdo

September 21, 2014  :: Reportazh / Reportaža :: Komentet (0)
Tags:

Put u zakrpama od MZ Mr­ko­je­vi­ći do gra­nič­nog pre­la­za Su­ko­bin
Mje­šta­ni Mje­sne za­jed­ni­ce Mr­ko­je­vi­ći ne­za­do­volj­ni su ula­ga­njem lo­kal­ne vla­sti u put­nu in­fra­struk­tu­ru. Pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, po­se­ban pro­blem go­di­na­ma pred­sta­vlja put od skre­ta­nja sa ma­gi­stra­le Bar–Ul­cinj ka Do­broj vo­di i da­lje pre­ma Ka­me­nič­kom mo­stu, gdje je gra­ni­ca sa op­šti­nom Ul­cinj. Pot­pred­sjed­nik MZ Ća­zo Ra­ške­tić na­gla­ša­va da ovaj put za­slu­žu­je da bu­de u mno­go bo­ljem sta­nju,... Vazhdo

September 21, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Komentet (0)
Tags:

Page 1 of 16112345...102030...Last »