SNP Ulcinj: Opozicija u buduće nema namjeru da čini kvorum većini
ULCINj – Druga sjednica drugog redovnog zasjedanja Skupštine opštine Ulcinj prekinuta je juče nakon što su odbornici opozicionih partija odbili da obezbijede kvorum vladajućoj koaliciji. Od 17 odbornika koalicije koju čine odbornici Force, Demokratske partije Fatmira Đeke, DS-a u Crnoj Gori, Građanske liste Perspektiva i bivših odbornika Pozitivne, nakon pola sata zasjedanja, u klupama su ostala samo dva odbornika, nakon čega je opozicija demonstrativno napustila sjednicu. Međutim, u 17 časova sve se promijenilo i vlast je... Vazhdo

December 19, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

Në Mal të Zi arrestohet ish deputeti italian i Forza Italia, Massimo Romagnoli
Ish deputeti Italian Masimo Romanioli u arrestua në Podgoricë, Mal të Zi, së bashku me dy shtetas rumunë me akuzën e trafikut të armëve në favor të forcave të armatosura revolucionare kolumbiane. Mediat rumune bënë të ditur se arrestime i të treve u bë me kërkesë të autoriteteve amerikane. Në kuadër të këtij operacione janë bërë kërkime në Podgoricë dhe Bukuresht. Romanioli ka qenë deputet i Forca Italias, nga prilli 2006 deri në maj të 2008-ës dhe sipas autoriteteve amerikane, armët që iu gjetën mund... Vazhdo

December 18, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Komentet (0)
Tags:

Vrasjet në Ballkan, prin Shqipëria dhe Mali i Zi
OKB-ja ka nxjerrë një raport lidhur me numrin e vrasjes në shtetet e Ballkanit dhe në bazë të raportit rezulton se shteti ku bëhen më shumë vrasje është Shqipëria e më tej vjen Mali i Zi. Në Shqipëri shkalla e vrasjes është 5, ndërsa në Mal të Zi 3.5 në 100.000 banorë. Maqedonia ndodhet në mesin e vendeve të kriminalizuara në rajnon. Analiza e publikuar një javë më parë tregon se në vitin 2012 në botë janë vrarë rreth 475 mijë njerëz, ndërsa numri i vrasjeve nga viti 2000 është ulur për 16 për qind.... Vazhdo

December 18, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Komentet (0)
Tags:

Ovako će izgledati Akva Park Ulcinja – Video
Ulcinj bi u junu naredne godine trebao da dobije najveći akva park u ovom dijelu Balkana, vrijedan oko 7,5 miliona eura. Vodeni grad će se nalaziti na 25,5 hiljada metara kvadratnih u neposrednom zaleđu ulcinjske Velike plaže. Sporazum o gradnji akva parka su u utorak potpisali gradonačelnik Ulcinja Fatmir Đeka i Sahret Hajdarpašić, izvršni direktor firme “Ulcinj akva park & Entertainment”, čiji je osnivač i vlasnik renomirana turska kompanija “Polin”. Akva park će znatno doprinijeti turističkom imidžu Ulcinja. Izvor:... Vazhdo

December 18, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Komentet (0)
Tags:

Skup­šti­na op­šti­ne Ul­cinj oborila rekord, za sat i po obradili 25 tačaka
UL­CINj – Dru­ga sjed­ni­ca dru­gog re­dov­nog za­sje­da­nja Skup­šti­ne op­šti­ne Ul­cinj pre­ki­nu­ta je ju­če na­kon što su od­bor­ni­ci opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja od­bi­li da obez­bi­je­de kvo­rum vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji. Od 17 od­bor­ni­ka ko­a­li­ci­je ko­ju či­ne od­bor­ni­ci For­ce, De­mo­krat­ske par­ti­je Fat­mi­ra Đe­ke, DS-a u Cr­noj Go­ri, Gra­đan­ske li­ste Per­spek­ti­va i biv­ših od­bor­ni­ka Po­zi­tiv­ne, na­kon po­la sa­ta za­sje­da­nja,... Vazhdo

December 18, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

Rekorde ne Kuvend të Ulqinit per 45 minuta votohen te gjitha pikat
Siç raporton Portali TvTeuta, mbledhja e Kuvendit Komunal të Ulqinit e cila ishte e paraparë të filloj në ora 10:00, si zakonisht nisi punën me një orë vones në ora 11:00, por se paku kesaj radhe kemi pasur nje ndryshim sepse efektet e kredise kane filluar te shihen, Kuvendi ka fituar pamjen e re, me nje baner ne mure dhe amblema ne foltore… Pas miratimit të pikave të rendit të ditës, u hap diskutimi ku pika e dyte  Propozim Vendimi për kriteret, mënyrën dhe procedurën e ndarjes së mjetëve për organizatat joqeveritare... Vazhdo

December 18, 2014  :: Politika :: Komentet (0)
Tags:

Prezentohen projektet e IPARD në Ulqin – Video
Fermerët e Ulqinit tregojnë interesim të shtuar për të hyrë në investime me projekte të reja.Mundësitë e konkurimit janë deri më datën 29 dhjetor dhe deri më 28 pastaj konkurohet me programet e veta.Shërbimi i bujqësisë pranë Komunës së Ulqinit do t i ndihmojë e informojë për të gjitha hollësirat,thotë këshilltari i kësaj zyreje, Gani Rexha, raporton Portali TvTeuta. Në thirrjen publike figurojnë kushtet që duhet të plotësojnë bujqit që pretendojnë të konkurojnë.Aplikuesit duhet të kenë një moshë... Vazhdo

December 18, 2014  :: Real Estate :: Komentet (0)
Tags:

Nika: A  është  TV Teuta një “ Informativno smeće“
Shkruan :Muhamet Nika, (Një reagim në lidhje me kronikën e dhënë në Tv – Teutë , e të shpërndarë edhe nga Ulqini promul) Është e udhës dhe e sanksionuar me ligj , që kur dikush të përrallisë nga gazetarët , ose mediumi përkatës, të reagosh në deklaratën e tij, në të kundërtën , nëse ai nuk ta jep mundësinë për demant , ke të drejtë ta padisësh ate. Gjithashtu me ligjë janë të denueshme edhe montime-inskenimet mediatike etj. Mirëpo duke pasur parasysh , përvojen e keqe personale në këtë drejtim,... Vazhdo

December 18, 2014  :: Lajmet / Vijesti :: Komentet (0)
Tags:

PREDSJEDNIK OPŠTINE ULCINJ: JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2014.GODINU
Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama objavljene u („Sl. list CG”, br. 5/07), PREDSJEDNIK OPŠTINE ULCINJ r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2014.GODINU 1. Pravo učešća na konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori, a imaju sjedište u Opštini Ulcinj. 2. Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planirana budžetom... Vazhdo

December 18, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

KRYETARI I KOMUNËS SË ULQINIT: KONKURS PUBLIK PËR NDARJEN E MJETEVE PËR PROJEKTE ORGANIZATAVE JOQEVERITARE PËR VITIN 2014
Në bazë të nenit 3 të Vendimit për kriteret, mënyrën dhe procedurën e ndarjes së mjeteve për organizatat joqeveritare botuar në „Fletoren zyrtare të Malit të Zi”, nr. 5/07, KRYETARI I KOMUNËS SË ULQINIT Shpall KONKURS PUBLIK PËR NDARJEN E MJETEVE PËR PROJEKTE ORGANIZATAVE JOQEVERITARE PËR VITIN 2014 1. Të drejtë pjesëmarrjeje kanë organizatat joqeveritare të cilat deri në ditën e shpalljes së Konkursit janë të regjistruara në Mal të Zi, e që selinë e kanë në Komunën e Ulqinit. 2. Objekt i Konkursit... Vazhdo

December 18, 2014  :: Shtypi / Mediji :: Komentet (0)
Tags:

Page 1 of 20912345...102030...Last »