Ulqini organizon Festivalin Ballkanik të Folklorit – Video
Nga Ali Salaj Në Ulqin u mbajt Festivali Ballkanik i Folklorit, ku u promovua bashkëjetesa e popujve të Ballkanit dhe u paraqitën vlerat burimore të kulturës së Ulqinit. Festivali shënoi mbylljen e sezonit turistik në këtë qytet piktoresk bregdetar. VAO  Vazhdo

October 25, 2014  :: Zbavitje / Zabava :: Komentet (0)
Tags:

Abazoviq krijon organizatën e re politike si lëvizje qytetare
Deputeti në Kuvendin e Malit të Zi mr Dritan Abazoviq ka deklaruar se kanë filluar konsultimet e gjera për krijimin e organizatës së re politike, e cila me siguri nuk do të funksionojë si parti, por si lëvizje qytetare, raporton portali Ul.info. Ai për “Vijesti” tha që organizata e re politike do të paraqes alternativën që mungon, sepse do të insistojë në promovimin e vlerave dhe standardeve evropiane dhe fuqishëm do të përkrah proceset integruese të Malit të Zi. “Pa dëshirë që të përshpejtojë gjërat,... Vazhdo

October 25, 2014  :: Lajmet / Vijesti :: Komentet (0)
Tags:

Dritan Abazović formira građanski pokret
Bivši funkcioner Pozitivne Dritan Abazović izjavio je da su počeli široke konsultacije o formiranju nove političke organizacije, koja najvjerovatnije neće funkcionisati kao stranka, već kao građanski pokret. On je rekao da će nova politička organizacija predstavljati alternativu koja nedostaje Crnoj Gori, jer će insistirati na promociji evropskih vrijednosti i standarda i snažno podržavati integracione procese Crne Gore, pišu Vijesti. „Bez želje da prejudiciram stvari, mislim da će, ukoliko se sve kockice slože, biti... Vazhdo

October 25, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

Takim me shkrimtarin Asllan Bisha në Festivalin Letrar të Shkodrës
Në kuadër të edicionit të 7-të të Festivalit Letrar të Shkodrës, i cili organizohet nga Biblioteka “Marin Barleti” – Shkodër, mbrëmë është mbajtur takimi i parë me shkrimtarin nga Ulqini, Asllan Bisha.   Një prezantim të shkurtër mbi biografinë dhe veprat e autorit e ka bërë udhëheqësi i takimit, Gjovalin Çuni, drejtor i Bibliotekës “Marin Barleti”, kurse shkrimtari Skender Temali, kryetar i Klubit të Shkrimtarëve të Shkodrës ka folur mbi krijimtarinë e autorit, duke u ndalur sidomos në librin... Vazhdo

October 25, 2014  :: Kulturë / Kultura :: Komentet (0)
Tags:

Suad Numanoviq qëndroi për vizitë pune në Ulqin
Ministri për të Drejtat e njeriut dhe të pakicave Suad Numanoviq qëndroi për vizitë pune në Ulqin. Ai u prit nga Kryetari i Komunes Z.Fatmir Gjeka dhe bashkëpunëtoret e tij. Në takim u prekën një sërë temash që kanë të bejnë me respektimin e të Drejtave të njeriut, mbrojtjen dhe avansimin e tyre. Integrimi i kategorive të margjinalizuara, pozita e gruas në shoqeri, mbrojtja e saj nga dhuma dhe çështje të tjera të kësaj natyre qenë në fokus të takimit. U ra dakort që në ulqin të hapet zyra për të Drejtat... Vazhdo

October 24, 2014  :: Lajmet / Vijesti, Politika :: Komentet (0)
Tags:

Suad Numanović: Otvoriti Kancelariju za zaštitu ljudskih prava u Ulcinju
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pružiće podršku efikasnijem sprovođenju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Egipćana za 2012-2016 i akcionog plana za žene planirano za kraj 2014, saopšteno je tokom posjete ministra Suada Numanovića Ulcinju. Tom prilikom, Numanović je predložio i otvaranje Kancelarije za zaštitu ljudskih prava u Ulcinju. Numanović i njegovi saradnici sastali su se sa predsjednikom opštine Ulcinj Fatmirom Đekom i njegovim saradnicima. “Tokom susreta, razmatrano je niz pitanja... Vazhdo

October 24, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

Me­do­je­vić: Albanski političari ćute o „Velikoj Albaniji”
Konvencija u Ulcinju – Nebojsa Medojevic-Video klik Pred­sjed­nik Po­kre­ta za pro­mje­ne i član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić na­pi­sao je na svom tvi­ter na­lo­gu da se ni­je­dan al­ban­ski po­li­ti­čar u Cr­noj Go­ri ni­je jav­no iz­ja­snio pro­tiv ve­li­ko­dr­žav­nog pro­jek­ta „Ve­li­ke Al­ba­ni­je”. On je ka­zao da je je­di­no De­mo­krat­ski front oštro re­a­go­vao na in­ci­dent u Be­o­gra­du, i op­tu­žio je osta­le... Vazhdo

October 24, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Komentet (0)
Tags:

Ljuiđ Škrelja: Medojević je vječiti politički gubitnik
Galamom oko izmišljenog projekta velike Albanije poslanik Demokratskog fronta DF Nebojša Medojević pokušava da skrene pažnju na sebe, nakon evidentne činjenice da se polako, ali sigurno gubi i nestaje sa političke scene Crne Gore, poručuje poslanik Demokratske partije socijalista DPS Ljuiđ Škrelja. “Nakon što je izgubio sve izbore na kojima je učestvovao kao pojedinac i predsjednik stranke, sada poslije evidentnog gubljenja i pozicije jednog od lidera u Demokratskom frontu, eto, po njemu, načina da se skrene pažnja... Vazhdo

October 24, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

An­tu Rudoviću imanje, Opštini Ulcinj glavobolja
Pro­je­kat iz­grad­nje akva- par­ka u na­se­lju Štoj, na ul­cinj­skoj Ve­li­koj pla­ži, do­ve­den je u pi­ta­nje na­kon što je Ko­mi­si­ja za po­vra­ćaj i obe­šte­će­nje u Ba­ru do­ni­je­la rje­še­nje o dje­li­mič­nom po­vra­ća­ju imo­vi­ne Ul­ci­nja­ni­nu An­tu Ru­do­vi­ću, sa­zna­je „Dan”. Rje­ša­va­ju­ći po za­htje­vu Ru­do­vi­ća da mu se vra­ti imo­vi­na ko­ja je 1950. go­di­ne, rje­še­njem sre­ske eks­pro­pri­a­ci­o­ne ko­mi­si­je, od­u­ze­ta... Vazhdo

October 24, 2014  :: news :: Komentet (0)
Tags:

Nika: Pushtetarëve lokalë  nuk u shkohet në shpi
Shkruan : Muhamet Nika A e dini se në Komunë të Ulqinit, njëri   nga të punësuarit mbushi plot 48 vjet pune e shtatë muaj dhe akoma i punohet. Ka mundësi që atij , ia kanë keqinterpretuar ligjin juristët, duke menduar se në pension shkohet, mbase, më 62vjet pune .Ose gjithashtu sekretarët, kanë qëlluar “ zemërdhimshëm” e nuk mund të zbatojnë normën ligjore për pension të dhunshëm- serb.(po sili zakona)…?!!! Numri i atyre që i plotësojnë kushtet për pension i kalon 20 vetat, por siç thuhet , nuk... Vazhdo

October 24, 2014  :: Intervista / Intervju, Lajmet / Vijesti :: Komentet (0)
Tags:

Page 1 of 17412345...102030...Last »