Komuna Ulqinit nënshkroi mareveshtje me “NP Ujsjelles dhe Kanalizim”

September 18, 2014   | Ngjarjet - Events

NP Ujsjelles dhe Kanalizim-UlqinKomuna e Ulqinit  ka nenshkruar  nje mareveshtje me NP Ujsjelles dhe Kanalizim ,mareveshtje  qe ka per qellim rregullimin e  ujrave atmosferik  dhe pengimin e  vershimeve ne  teritorin e Komunes tone dhe rrethine.

Mareveshtja ne  fjale  ka nje kosto prej 60 mije eurosh  dhe parasheh nje  sere   punish  nga   ana e ndermarrjes  publike. Viteve te fundit  jemi deshmitare se  vershimet ne teritorin ekomunes se ulqinit kane sjellur deme te medha.

Kabineti i kryetarit të Ulqinit