Turystyka to za mało żeby promować Czarnogórę

November 10, 2014   | Anketë / Anketa

BudvaPromocja Czarnogóry tylko jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku nie może służyć jako wyznacznik budowania marki narodowej państwa. W procesie budowanie świadomości marki (ang. branding) należy wykonać zarówno repozycjonowanie, a więc podjęcie wszelkich działań dążących ku zmianie w świadomości klientów – pozycji marki, ale także zmianę wizerunku i tożsamości tak, by modyfikacja obecnego wyglądu i wizerunku na bardziej pożądany zakończyła się sukcesem, stwierdzono na spotkaniu dyrektora generalnego ds. rozwoju produktu krajowego i ochrony konsumentów w Ministerstwie Gospodarki, Jovo Rabrenovicia z ambasadorem Słowenii w Czarnogórze, Vladimirem Gasparičem.
Budowanie marki narodowej jest długoterminowym i strategicznym procesem, angażującym wszystkie dostępne atrybuty jak potencjał geograficzny, dziedzictwo kulturowe i historyczne, przywiązanie do idei, zasoby ludzkie, obiekty sakralne i inne wartości, które Czarnogórę różnią od konkurencji.
– Czarnogóra musi podnieść świadomość wszystkich zainteresowanych na temat znaczenia budowania marki krajowej i złożoności tego procesu, ze szczególnym naciskiem na jego stabilność, mówiono na spotkaniu.
Ambasador Gasparič zapoznał Rabrenovicia z procesem tworzenia logo „I feel Slovenia” i jego zastosowaniem we wszystkich dziedzinach życia, a które dało w rezultacie doskonałą rozpoznawalność kraju na rynkach docelowych.
– W opracowywaniu krajowej marki Czarnogóry należy korzystać z doświadczenia, które Słowenia zdobyła w procesie budowania swojej marki narodowej. Biorąc pod uwagę, że te dwa kraje są bardzo podobne, rezultaty, które osiągnęła Słowenia, mogą być dobrym punktem wyjścia dla kierunku, w którym Czarnogóra powinna się poruszać, podsumowano na spotkaniu, na którym ustalono również pomoc Słowenii w procesie rozwoju marki Czarnogóry.
Na spotkaniu omówiono możliwości zorganizowania współpracy ze Słowenią, w postaci konkretnych wizyt studyjnych, zaangażowania specjalistów, a także wymiany doświadczeń z kluczowymi osobami, które prowadziły proces budowania marki narodowej Słowenii. – Słowenia, w ramach swoich możliwości, udzieli pomocy i zapewni wszystkie informacje niezbędne na tym etapie, a także w przyszłości.

Źródło: rtcg.me / balkanistyka.org