Ulcinjska rivijera dobit manja 18 puta

November 11, 2014   | news

htp-ulcinjska-rivijeraHotelsko turističko preduzeće (HTP) Ulcinjska rivijera završilo je treći kvartal ove godine sa dobitkom od oko 14.000 hiljada eura, skoro 18 puta manjim nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, prihodi kompanije na kraju septembra iznosili su 2,44 miliona eura, što je 12,5 odsto manje nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi su u odnosu na treće tromjesečje prošle godine pali 3,7 odsto na 2,32 miliona eura.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 1,01 milion eura, materijala 834,12 hiljade, a amortizacije i rezervisanja 148,24 hiljade EUR. Ostali poslovni rashodi dostigli su 257,94 hiljade eura.

Ukupna aktiva Ulcinjske rivijere na kraju septembra iznosila je 109,34 miliona eura, što je 0,8 odsto manje nego u uporednom periodu.

Neraspoređena dobit je 121,15 hiljada eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 2,47 miliona EUR, a kratkoročna 1,17 miliona eura.

Najveći udio u Ulcinjskoj rivijeri, prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), ima Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), 25,3 odsto. Fond za obeštećenje raspolaže sa 12 odsto akcija kompanije, Vladi pripada 10,14 odsto, Zavodu za zapošljavanje 8,43 odsto, a Investiciono razvojnom fondu 7,65 odsto.

Fond Trend ima 3,66 odsto udjela u Ulcinjskoj rivijeri, Atlas Mont 2,79 odsto, Lars Ernest Bader 1,33 odsto, a Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG 1,03 odsto. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto vlasništva u kompaniji.

(Mina-business)- RTCG