Na Ulcinjskoj solani ostaje proizvodnja soli, predviđeni spa i welnes centri kao i biciklističke staze

November 12, 2014   | news

Ulcinjska-SolanaProstorni plan posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i PUP Ulcinj predvidjeće ostanak proizvodnje soli, razvoj zdravstvenog turizma gradnjom spa i welnes centara, posmatranje ptica i gradnju biciklističkih staza, saznaje Portal Analitika. To je epilog održane radionice u kojoj su učešće uzeli i studenti. Kako sada stvari stoje, na prostoru solane nijesu predviđene stambene zgrade.

“Krajnji rezultat radionice je da Ucinjska solana bude područje prvenstveno namjenjeno za proizvodnju soli, kao i za korišćenje prirodnih resursa ljekovitog blata u funkciji zdravstvenog turizma (welnes i spa), posmatranje ptica i biciklizam, kao jednog od vidova eko-turizma, sa korišćenjem obnovljivih izvora energije, što u potpunosti odgovara konceptu predviđenom pomenutom planskom dokumentacijom”, kazano je Portalu Analitika iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Područje Ulcinjske solane je, već, planski razrađeno kroz Prostorni plan Crne Gore sa osnovnom namjenom proizvodnje soli. U Prostornom planu Crne Gore je, između ostalog, navedeno da je za ovaj prostor moguće predvidjeti izvjesni vid eko-turizma, koji će se bazirati na valorizaciji prirodnih resursa (posmatranje ptica, obilazak prirodnog rezervata i sl).

Solana-Ulcinj

U toku je izrada Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj, koji u potpunosti podržavaju pomenuti koncept baziran prvenstveno na organizovanju proizvodnje soli, a zatim kao potencijalno područje gdje se može organizovati eko-turizam u smislu posmatranja ptica, uključujući i zdravstveni turizam, spa centar i sl.

Solana-Ulcinjsko-blato

Prilikom izrade pomenutih planova, a tokom organizovanja javne rasprave o nacrtu PUP-a Ulcinj, konstartovano je da je potrebno staviti poseban akcenat na unapređenje participivnog pristupa i učešća svih zainteresovanih strana u izradi prostorno planske dokumentacije.

“U skladu sa tim, Direktorat za planiranje prostora je odlučio da primjeni iskustva participativnog učešća u prostornom planiranju, po principu bottom-up, koji je po ocjenama Svjetske banke dao odlične rezultate prilikom izrade prostrno – urbanističkih planova za sedam opština na sjeveru Crne Gore kroz LAMP projekat (projekat Ministarstva održivog razvoja i turzima i Svjetske Banke), napominju iz Ministarstva.

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i LAMP projekta, organizovana je radionica na temu “Participativni pristup u prostornom planiranju i planiranju predjela” u Opštini Ulcinj, na kojoj je definisano pet “hot spot” lokacija od kojih je jedna i područje Ulcinjske solane.

Na radionici su aktivno učećće uzeli: potpredsjednica Opštine Ulcinj, direktorica Turističke organizacije Ulcinj,  predstavnici NVO-a  Green Home i Mogul, stečajni upravnik i tehnički direktor Ulcinjske solane, zainteresovani građani, kao i studenti Arhitektonskog fakulteta i studenti pejzažne arhitekture.

Obilaskom terena i upoznavanjem sa planskom dokumentacijom, razgovorom sa svim relevantnim subjektima, kao i izradom terenskog obrasca, studenti su u tri odvojene grupe radili na izradi koncepta razvoja Ulcinjske solane i isti prezentovali javnosti.

Ulcinjska-Solana-1

“Takođe, finalni rezultat radionice je postignuti konsenzus svih učesnika, kao i da ova radionica predstavlja samo početni korak ka formiranju programskog zadatka sveobuhvatnog projekta za razvoj ulcinjske solane, čime bi se unaprijedio kvalitet turističke ponude opštine Ulcinj i otvorila nova randa mjesta, a sve na postulatima održvog razvoja”, zaključiju iz Ministarstva.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo ekonomije, kao resorno za ovu oblast, u saradnji sa opštinom Ulcinj i rukovodstvom Ulcinjske solane, preduzeće dalje korake na unapređenju prostora Ulcinjske solane i realizaciji koncepta koji smo započeli.

P.ZEČEVIĆ

Izvor: Analitika – Informativni Portal

YouTube Preview Image