Shqiptari Aaron Palushaj nga Ulqini po dridh pistën e akullt në Zagreb
Hokeisti me prejardhje shqiptare Agron “Aaron” Palushaj, është ende 25-vjeçar, mirëpo në karrierën e tij ai ka pasur mjaft lëvizje deri më tash dhe po ashtu ka shijuar mjaft suksese. Ka fituar medalje botërore, ka luajtur në ligën më të fortë në botë, atë të SHBA-së NHL dhe së fundi i është bashkuar ligës kontinentale të Evropës KHL, në të cilën ligë luan për skuadrën Medvescak Zagreb, shkruan sot Koha Ditore. Palushaj është hokeisti i dytë me prejardhje shqiptare që ka luajtur në ligën... Vazhdo

November 15, 2014  :: Sporti / Sport :: Comments Off on Shqiptari Aaron Palushaj nga Ulqini po dridh pistën e akullt në Zagreb
Tags:

Američki Albanac iz Ulcinja spašava “medvjede” – Video
Aaron Palushaj novo je pojačanje Medveščaka. U karijeri je odigrao 66 utakmica u NHL-u. Palushaj je s reprezentacijom SAD-a osvojio svjetsku broncu prošle godine Stvaraju prilike, ali ne zabijaju, pa je Medveščak u pomoć pozvao američkog Albanca Aarona Palushaja (25), čiji je otac Tom emigrirao u SAD 1972. – Rođen je u Ulcinju, u Crnoj Gori. On i moja majka Rita posjetili su nekoliko puta svoj rodni grad. Rekli su mi da u ovoj regiji imamo puno rodbine. Sigurno ću posjetiti Ulcinj sad kad sam ovdje – kaže Palushaj. Njegov... Vazhdo

November 15, 2014  :: news :: Comments Off on Američki Albanac iz Ulcinja spašava “medvjede” – Video
Tags:

Nënshkruhet marrëveshja e parë midis Komunës së Ulqinit dhe OJQ-së  “Likud” Montenegro
Kryetari i Komunës së Ulqinit Z.Fatmir Gjeka nënshroi marëveshtjen e bashëpunimit me organizatën joqeveritare “Likud Montenegro”, Marëveshtja parasheh bashkëpunim të ndërsjelltë në lëmin e kulturës, historisë, letersisë por dhe bashkëpunim në aspektin dhe afirmimin ndëretnik dhe nderfetarë. Kryetari i Organizatës jo qeveritare “Likud Montenegro” Ratko Ceroviq tha se organizata që ai drejton, parasheh që në verën e vitit të ardhesheëm të organizojë në qytetin tonë Kongresin ndërkombëtar... Vazhdo

November 14, 2014  :: Real Estate :: Comments Off on Nënshkruhet marrëveshja e parë midis Komunës së Ulqinit dhe OJQ-së “Likud” Montenegro
Tags:

Sporazum o saradnji Opštine Ulcinj sa “Likud Crna Gora”- Video
U Kabinetu Predsjednika opštine Ulcinj F.Gjeke potpisan je SPORAZUM O SARADNJI između Opštine Ulcinj i nevladine organizacije,,Likud Crna Gora,,Sporazum predviđa saradnju u oblasti kulture, istorje, književnosti , međuetnicke i međureligijske saradnje , afirmacije otvorenog i demokratskog društva.Celnik organizacije ,,Likud,, .Ratko Cerovic je najavio da se u Ulcinju narednog leta organizuje ,,Međunarodni kongres Sabbatai Sevi, Sabbatains Sabbatainism u istoriji I književnosti, NVO,,Likud Crne Gore ce promovisati Opštinu Ulcinj... Vazhdo

November 14, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Sporazum o saradnji Opštine Ulcinj sa “Likud Crna Gora”- Video
Tags:

Nimanbegu në debat të ashpër për  propozim ligjin e ri për mediat
Në Kuvendin e Malit të Zi ka filluar debati mbi propozimin e ndryshimit të ligjeve për media me të cilat është paraparë ndalimi i distribuimit të medias i cili do të shkel ndalimin gjyqësor të përmbajtjeve kontestuese . Kundër zgjidhjes së tillë janë vetëm deputetët e PDS të cilët theksojnë se me ndryshimet e propozuara do të futej  cenzur dhe se ekziston rreziku për shuarjen e medias. Deputeti i PDS Millutin Simoviq ka theksuar se për  sjelljen e këtij ligji është zgjedhur rrugë e gabuar. Ai konsideron se... Vazhdo

November 14, 2014  :: Politika :: Comments Off on Nimanbegu në debat të ashpër për propozim ligjin e ri për mediat
Tags:

Lokalne vlasti Ulcinja krčme zemlju da plate dugove
Od­lu­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je da u na­se­lju Pi­nješ pro­da oko 2.900 kva­dra­ta, ka­ko bi od do­bi­je­nog nov­ca fi­nan­si­ra­la otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta i pro­jek­te u in­fra­struk­tu­ri po­ka­zu­je svu neo­zbilj­nost, ne­zna­nje i ne­moć vla­sti da od­go­vor­no i ozbilj­no upra­vlja Op­šti­nom Ul­cinj, ocje­na je ve­ći­ne opo­zi­ci­nih par­ti­ja u lo­kal­nom par­la­men­tu. Pod­sje­ti­mo, gla­so­vi­ma od­bor­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je... Vazhdo

November 14, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Lokalne vlasti Ulcinja krčme zemlju da plate dugove
Tags:

Đe­ka: Finalni plan PUP-A pod lupom
Pred­sjed­nik op­šti­ne Ul­cinj Fat­mir Đe­ka je, shod­no za­ključ­ci­ma lo­kal­nog par­la­men­ta, for­mi­rao struč­nu ko­mi­si­ju ko­ja će raz­ma­tra­ti pred­lo­že­ni na­crt Pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­kog pla­na i pri­mjed­be iz­ni­je­te u to­ku jav­ne ras­pra­ve. Ko­mi­si­ja ima 17 čla­no­va, na če­lu je gra­do­na­čel­nik, a njen za­da­tak je da ana­li­zi­ra sve fa­ze iz­ra­de tog naj­va­žni­jeg plan­skog do­ku­men­ta op­šti­ne i da re­a­li­zu­je... Vazhdo

November 14, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Đe­ka: Finalni plan PUP-A pod lupom
Tags:

Shqiptarët në Ulqin protestojnë kundër diskriminimit & arsimim në gjuhen e vet …Video
Ulqin, 14 nëntor – Shqiptarët në Malin e Zi kanë organizuar ditën e premte në Ulqin një protestë kundër diskriminimit në arsim me moto: “ Të protesotojmë për dinjitet, stop diskriminimit, duam të arsimohemi si shqiptarë”. Nismëtari i protestës, gazetari Gëzim Ibroçi, tha se jo rastësisht ky tubim mbahet në ditën kur u mblodh Kongresi i Manastirit dhe Kongresi i Abetares, për të dëshmuar se shqiptarët në Mal të Zi si popull autokton duam të mbrojmë identitetin, se duam barazi dhe duam të na i respektojnë... Vazhdo

November 14, 2014  :: Lajmet / Vijesti, Shoqëria / Društvo :: Comments Off on Shqiptarët në Ulqin protestojnë kundër diskriminimit & arsimim në gjuhen e vet …Video
Tags:

Albanci u Ulcinju protestuju zbog diskriminacije u obrazovanja – Video
Više od 100 Albanaca okupilo se danas ispred zgrade opštine Ulcinj na protestu “Stop diskriminaciji”, izražavajući nezadovoljstvo sadržajem udžbenika na albanskom jeziku. Inicijator okupljanja, nekadašnji novinar Gzim Ibroči rekao je da su roditelji nezadovoljni sadržajem udžbenika na albanskom jeziku, jer njihova djeca iz njih teško mogu nešto da nauče o istoriji i tradiciji autohtonog albanskog naroda u Crnoj Gori. “Recimo, od 130 stranica istorije za šesti ili sedmi razred, samo jedna je posvećena Albancima.... Vazhdo

November 14, 2014  :: news :: Comments Off on Albanci u Ulcinju protestuju zbog diskriminacije u obrazovanja – Video
Tags:

Festa e gështenjave me 15 nëntor 2014
Në Ostros këtë të shtunë, me përkrahjen e komunës së Tivarit, mbahet “Festa e gështenjave – Ostros 2014”. Në programin e pasur kulturo-artistik do të marrin pjesë një sere artistësh të njohur, derisa vizituesit do të kenë mundësinë që përveç gështenjave të provojnë dhe specijaitete tjera nga Kraja. “Për mysafirë janë siguruar 500 kilogram gështenja të pjekura dhe të ziera”, tha kryetari i Bashkësisë lokale të Ostrosit Emro Duraku. Ai shtoi që qëllimi i manifestimit është të paraqes kulturën,... Vazhdo

November 14, 2014  :: Rajoni / Region :: Comments Off on Festa e gështenjave me 15 nëntor 2014
Tags:

Page 29 of 214« First...1020...2728293031...405060...Last »