U Ulcinj kockanje najprisutnija negativna pojava
UL­CINj – Naj­pri­sut­ni­ja ne­ga­tiv­na dru­štve­na po­ja­va me­đu mla­dim Ul­ci­nja­ni­ma je koc­ka­nje, po­ka­za­li su re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja pro­ble­ma i po­tre­ba mla­dih u naj­ju­žni­joj op­šti­ni, ko­je je u pe­ri­o­du jun – av­gust 2014. go­di­ne spro­ve­la Or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva „No­vi ho­ri­zon­ti”. Osim koc­ka­nja, is­tra­ži­va­nje, u vi­du an­ke­te, po­ka­za­lo je da su me­đu mla­dom po­pu­la­ci­jom pri­sut­ne... Vazhdo

September 15, 2014  :: news :: Comments Off on U Ulcinj kockanje najprisutnija negativna pojava
Tags:

Ne­vri­je­me ko­je je prekju­če za­hva­ti­lo Ul­cinj
Ne­vri­je­me ko­je je ju­če pri­je­pod­ne za­hva­ti­lo Ul­cinj i oko­li­nu, u naj­ju­žni­joj cr­no­gor­skoj op­šti­ni pri­či­ni­lo je ve­li­ki broj pro­ble­ma. In­ten­ziv­ne pa­da­vi­ne pra­će­ne gr­mlja­vi­nom po­če­le su ra­no uju­tru i za sve­ga ne­ko­li­ko ča­so­va prak­ti­čo je bi­lo po­pla­vlje­no ne­ko­li­ko grad­skih zo­na i dio oko­li­ne. Na ma­gi­stral­nim pu­te­vi­ma pre­ma Vla­di­mi­ru i Adi Bo­ja­ni sa­o­bra­ćaj je bio ote­žan, jer su... Vazhdo

September 15, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Ne­vri­je­me ko­je je prekju­če za­hva­ti­lo Ul­cinj
Tags:

Nimanbegu i përgjigjet Ibroçit për problemet e arsimit shqip në Malin e Zi!
Problemet e arsimit në gjuhën shqipe në Mal të zi nga pyetja e prindit Gëzim Ibroçi! Me shumë vend Gëzim, keni treguar për disa nga problemet e arsimit shqip në Malin e Zi! Kjo përgjegje nuk ka qëllim polemike por vetëm informim tuajin dhe njerëzve ( prindërve ) mbi aktivitetin e Këshillit kombëtar! Ju nuk keni obligim për të përcjellni të gjitha aktivitetet por sigurisht që edhe para Genc Nimanbegut, dhe mbas tij Shqiptarët në Mal të Zi kan ngrit dhe do ta ngrisin zërin mbi problemet e arsimit! Si në parlament,... Vazhdo

September 15, 2014  :: Politika :: Comments Off on Nimanbegu i përgjigjet Ibroçit për problemet e arsimit shqip në Malin e Zi!
Tags:

Nika: LOSING  MY  RELIGION (Po humbas religjionin…)?!
Shkruan: Muhamet Nika, (Fragment i përzgjedhur nga shkrimtari modern i letërsisë malazeze Andrej Nikollaidis- nga romani MIMESIS) Feja ortodokse Në Mal të Zi qelbet si një kufomë gërbuluri, deri në qiell. Grigja, si gjithkund, është gjakatare, por kriminelat e vërtetë janë popat. Ata urrejtjen malazeze edhe ashtu kolosale e shtojnë më të madhe. I ndërsejnë sikur qentë e tërbuar njerëzit njërin kundër tjetrit. Kudo që bëhet një krim, kisha e udhëheq turmën. I bekon vrasësit, dhunuesit dhe zjarr vënësit. Popat... Vazhdo

September 15, 2014  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on Nika: LOSING MY RELIGION (Po humbas religjionin…)?!
Tags:

Forca: Viti i ri shkollor me programe e tekste mësimore  të imponuara
Fillimi i vitit të ri shkollor për nxënësit më mësim në shqip shkollat në Mal të Zi, nuk paraqet ndonjë risi në krahasim me vitet e kaluara. Fjalën e kemi të programet mësimore dhe tekstet shkollore për lëndët e identitetit kombëtar. Përjashtim këtu bën vetëm programi mësimor nga lënda e gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa programet tjera sidomos nga lënda e historisë, kulturës muzikore dhe gjeografisë janë të papërshtasthme dhe si të tilla kundër identitetit kombëtar të shqiptarëve në këtë mjedis.... Vazhdo

September 15, 2014  :: Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Forca: Viti i ri shkollor me programe e tekste mësimore të imponuara
Tags:

SABRI SALAJ: Ulqini si arenë diplomatike – ÇËSHTJA E ULQINIT (2)
Vendimi i Fuqive të Mëdha për shtypjen e Lidhjes Shqiptare nga Porta e Lartë më qëllim dorëzimin e Ulqinit, kishte bërë jehonë të mëdha në korrespodencën evropiane ku gazeta “Obzor” vinte në dukje se Evropa, duke mos pasur mundësi të luftojë kundër shqiptarëve në brendinë kontinentale e detyroi Turqinë që ajo më të gjitha forcat ta luftonte Lidhjen Shqiptare dhe ta shtypte atë përbrenda. Përndryshe, flota evropiane do të përsëriste rastin e viteve njëzetë të shek. XIX në Egje me rastin e konflikteve... Vazhdo

September 15, 2014  :: Lajmet / Vijesti, Opinione :: Comments Off on SABRI SALAJ: Ulqini si arenë diplomatike – ÇËSHTJA E ULQINIT (2)
Tags:

Karamanaga: ​Dëmet nga vërshimet në Ulqin është “Betonizimi”
Reshjet e shiut dhe era e fortë ka shkaktuer sot probleme të mëdha në të gjitha pjesët e qytetit tonë. Rruga kryesore, Rana, rruga ke shkollat, në Portamilenë në Stoj ..në fshatra të Anës së Malit.. Por në qytet shumë nga problemet të cilët ndodhin pas vërshimeve të cilët i shkakton shiu, i kemi shkaktuar ne, duke ndërtuar ashtu si duam ne, e jo si pas regullave të cilët janë të paraparë…Në të gjitha rrugët, pak e shumë janë të mbyllur kanalet, kështu që uji kalon nepër rrugë, dhe në Ranë p.sh.... Vazhdo

September 13, 2014  :: Real Estate :: Comments Off on Karamanaga: ​Dëmet nga vërshimet në Ulqin është “Betonizimi”
Tags:

Rezart Cungu osvojio turnir u Tirani
Mladi crnogorski teniser Rezart Cungu osvojio je međunarodni turnir “National sport park open” za tenisere i teniserke do 16 godina, koji je održan u Tirani od 8. do 12. septembra. Naš reprezentativac je u finalu bio bolji od bosanskohercegovačkog reprezentativca Sanina Zukića, trenutno plasiranog na 14.mjestu ETA rang liste do 16 godina, sa 2:1 u setovima (7:5, 4:6, 6:2). Takođe, Rrezart je i u dublu ostvario veliki uspjeh, jer je u paru sa Saninom Zukićem u finalu su pobijedio makedonski par Andreevski-Pepić sa 2:0... Vazhdo

September 13, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Rezart Cungu osvojio turnir u Tirani
Tags:

Otvoren prvi fakultet u Ulcinju
Polaznicima prve visokoškolske ustanove u Ulcinju uspjeh u studiranju je poželio predsjednik opštine Ulcinj Fatmir Đeka. On je rekao da je početak rada Fakulteta važan korak za ovu zajednicu, izražavajući očekivanje da će od naredne godine predavanja biti i na albanskom jeziku, prenosi portal Ul-info. U ime uprave FMPS, prof. dr Stevo Nikić je rekao da je Ulcinj grad velikih mogućnosti i bogate istorije, mjesto ukrštanja velikih civilizacija, koje treba da bude i centar nauke i obrazovanja. “Mi smo ponudili moderan programa... Vazhdo

September 13, 2014  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Otvoren prvi fakultet u Ulcinju
Tags:

Gëzim Ibroçi: I lindur fajtor…
Në pa mundësi të bëj më shumë për momentin të kërkoj falje biri im , bile po të kërkoj falje publike. Ti linde dhe u rrite, fillove shkollën por jo i barabarte me moshatarët e tu, linde me faj si duket, edhe pse autokton ne tokën tënde ti linde me fajin që linde shqiptar. Ti nuk konsiderohej i barabarte me moshatarët e tu, që në vegjëli ti po shkelej dhe po ofendohej po mëson nga librat që nuk janë për ty. Fillove shkollën por jo i barabarte, fillimisht biri im ti paguan librat më shtrenjtë, vetëm pse po mëson... Vazhdo

September 13, 2014  :: Kulturë / Kultura, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Gëzim Ibroçi: I lindur fajtor…
Tags:

Page 61 of 214« First...102030...5960616263...708090...Last »