Salaj: Mediat e rajonit nën trysninë e politikës dhe shtetit
Ali Salaj/ Bruksel Konferencën e tretë mbi lirinë e mediave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, ku morën pjesë personalitete të mediave nga rajoni dhe Turqia, zyrtarë të vendeve përkatëse, përfaqësues të BE-së, e hapi komisioneri për Zgjerim të BE-së, Johanes Han, duke theksuar se prania në numër sinjalizon rëndësinë dhe kujdesin që i duhet kushtuar kësaj fushe. Han tha se Komisioni Evropian ka një përqasje të përgjithshme në rajon, duke nënvizuar se vendet aspirante duhet të angazhohen seriozisht në këtë... Vazhdo

November 12, 2015  :: Kulturë / Kultura, Lajmet / Vijesti :: Comments Off on Salaj: Mediat e rajonit nën trysninë e politikës dhe shtetit
Tags:

Fuad Hadžibeti saopštio da neće sazivati vanrednu sjednicu SO Ulcinj
UL­CINj – Skup­šti­na op­šti­ne Ul­cinj ne­će se van­red­no sa­sta­ja­ti po­vo­dom sa­na­ci­o­nog pla­na i kre­dit­nog za­du­že­nja od 5,5 mi­li­o­na eura već će od­bor­ni­ci o to­me mo­ći da se iz­ja­sne na re­dov­nom za­sje­da­nju ko­je će bi­ti za­ka­za­no do kra­ja no­vem­bra, iz­ja­vio je ju­če za „Dan“ pred­jed­nik SO Fu­ad Ha­dži­be­ti. On je ka­zao da će se do kra­ja ove ne­dje­lje odr­ža­ti je­di­no sjed­ni­ca na ko­joj će se raz­ma­tra­ti... Vazhdo

November 11, 2015  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Fuad Hadžibeti saopštio da neće sazivati vanrednu sjednicu SO Ulcinj
Tags:

Forca: Đeka se ponaša neodgovorno
UL­CINj – Me­dij­sko zah­ti­je­va­nje kon­sen­zu­sa za sa­na­ci­o­ni plan bez pret­hod­nog di­rekt­nog uklju­či­va­nja ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra u pro­ces pri­pre­ma­nja i do­no­še­nja od­lu­ke dio je po­li­tič­ke igre Fat­mi­ra Đe­ke, ko­jom u jav­no­sti po­ku­ša­va da od­go­vor­nost za even­tu­al­ne pro­pu­ste pri­pi­še For­ci, sa­op­šte­no je ju­če iz te par­ti­je. U re­a­go­va­nju tim po­vo­dom na­vo­di se da je „pred­sjed­nik Op­šti­ne... Vazhdo

November 11, 2015  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Forca: Đeka se ponaša neodgovorno
Tags:

Fondacioni “Studenti” – Garat e recituesve te rinj 2015
Të nderuar, Fondacioni “Studenti” do të organizojë “Garat e recituesve të rinj 2015” për shkollat në gjuhën shqipe në Malin e Zi, të shtunën, më 14 nëntor 2015, në orën 18.00, në Galerinë e Arteve të Qendrës së Kulturës – Ulqin. Ju ftojmë që të merrni pjesë   Gjithë të mirat, Hajredin Kovaçi 069 034 288 fondacioni_studenti@hotmail.com hkovaci@hotmail.com  Vazhdo

November 11, 2015  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Fondacioni “Studenti” – Garat e recituesve te rinj 2015
Tags:

Prinudne naplate koje je Opština Ulcinj morala da plati na osnovu pravosnažnih sudskih presuda od 2012 – 2015
U cilju objektivnog i transparentnog informisanja javnosti, na zvaničnoj internet stranici Opštine Ulcinj objavljujemo listu svih naloga za prinudnu naplatu potraživanja, koje je Opština Ulcinj morala da plati na osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Poštovani građani, Svjesni činjenice da je riječ o, za našu opštinu, enormno velikim sredstvima, više puta smo organizovali konferencije za novinare, slali saopštenja za medije, obratili se za pomoć državnim istitucijama, sve u cilju zaštite interesa Opštine od ovog fenomena... Vazhdo

November 11, 2015  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Prinudne naplate koje je Opština Ulcinj morala da plati na osnovu pravosnažnih sudskih presuda od 2012 – 2015
Tags:

Pagesat e faturave të komunës së Ulqinit gjat vitit , 2012, deri 2015 – Transparenca
Pagesat e detyrueshme që ka bërë Komuna e Ulqinit në bazë të vendimeve të plotfuqishme gjyqësore Për hir të rrespektimit të së vërtetes dhe së drejtës së opinionit të jetë i informuar në faqen zyrtare  të Komunës së Ulqinit po publikojmë pagesat e detyrueshme që ka bërë Komuna e Ulqinit në  bazë të vendimeve të plotfuqishme gjyqësore. Të nderuar lexues, Këto të dhëna përfshijnë periudhën 2012, 2013, 2014 dhe 2015. Të vetëdijshëm që kemi të bëjmë me shuma të konsiderueshme, jo rrallë herë... Vazhdo

November 11, 2015  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Pagesat e faturave të komunës së Ulqinit gjat vitit , 2012, deri 2015 – Transparenca
Tags:

PD-ja ofron tryezë për qasjet aktuale me koalicionin
KUMTESË PËR OPINION NGA MBLEDHJA E KËSHILLIT QENDROR   Partia Demokratike mbajti të martën mbrëma mbledhjen e Këshillit Qendror, në përbërje të zgjeruar, në të cilën u diskutua për disa çështje, si nisma për hartimin e platformës së përbashkët të veprimit politik të subjekteve politike shqiptare, situata aktuale politike-ekonomike në Komunën e Ulqinit, përgatitjet për Kuvendin e Dytë Zgjedhor etj. Këshilli Qendror miratoi njëzëri nismën për organizimin e tryezës së rrumbullakët të subjekteve politike... Vazhdo

November 11, 2015  :: Lajmet / Vijesti, Rajoni / Region :: Comments Off on PD-ja ofron tryezë për qasjet aktuale me koalicionin
Tags:

Në Mali të Zi, “rrogë” e përjetshme për nënat e tre apo më shumë fëmijëve
Nga 1 janari 2016, nënat e punësuara të tre ose më shumë fëmijëve në Mal të Zi, të cilat kanë 25 apo 15 vjet të shërbimit në punë, do të marrin një asistencë mujore. Nga dita e parë të vitit të ardhshëm do të hyjnë në fuqi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve, nga ku do të përfitojnë rreth pesë mijë gra në Malin e Zi. Gratë që i përmbushin kushtet e asistencës, do të duhet të vendosin në mes të pagës dhe asistencës apo pensionit dhe asistencës. Kjo do të... Vazhdo

November 11, 2015  :: Reportazh / Reportaža :: Comments Off on Në Mali të Zi, “rrogë” e përjetshme për nënat e tre apo më shumë fëmijëve
Tags:

Mbyllet libraria e vetme shqipe në Ulqin
”Libraria ARTI në Ulqin është mbyllur ndërsa veprimtaria botuese vazhdon me te njëjtin tempo”. kështu shprehet në një postim të tij në rrjetin social pronari Çitaku në një bashkëbisedim me një nga miqtë e tij duke treguar për këtë veprim të dhimbshëm, mbylljen e librarisë së vetme me libra në gjuhën shqipe në qytetin e Ulqinit. Shkolla, kinemaja, teatri, spitali, farmacia, xhamia, kisha, zyrat e pushtetit vendor, etj. janë disa objekte të veçanta që na tregojnë shumë për jetën e një bashkësie. Janë... Vazhdo

November 10, 2015  :: Kulturë / Kultura :: Comments Off on Mbyllet libraria e vetme shqipe në Ulqin
Tags:

Evropska komisija traži zaštitu ulcinjske Solane
Izvještaj Evropske komisije, o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji u okviru poglavlja 27, definisao je pitanje zaštite Ulcinjske solane kao jedan od tri posebno naznačena uslova, pored strateškog planiranja u oblasti klimatskih promjena, te jačanja administrativnih kapaciteta i intenzivnijeg rada na donošenju strategija i akcionih planova, saopšteno je iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Izvještaj, kako navode, koji se za zemlje u fazi pristupanja Evropskoj uniji, sačinjava sa aspekta komplementarnosti... Vazhdo

November 10, 2015  :: Ngjarjet - Events :: Comments Off on Evropska komisija traži zaštitu ulcinjske Solane
Tags:

Page 20 of 167« First...10...1819202122...304050...Last »