Prona në shitje: Fusha e kripores së Ulqinit për 900.000.000 €

November 7, 2016   | Lajmet / Vijesti, Reportazh / Reportaža

Na prostoru Solane u Ulcinju nekretninaDuhet cekur se toka e kripores  së Ulqinit është nën hipotekën e bankave ku pjesën më të madhe të kredisë e ka Prva Banka, kurse në shpallje për shitjen e sajë nuk ceket kush ashtë administratori duke shikuar shpalljen në websajtin  Premier Nekretnine.

Në fushën e kripores së Ulqinit, pronari ka në plan të zëvendësojë teknologjinë ekzistuese me pajisje moderne për prodhimin e kripës. Prodhimi i kripës, futja e teknologjive të reja, nuk kërkon angazhimin e burimeve totale të hapësirës, me asgjësimin e kripores së Ulqinit, por parashikon nisjen e aktiviteteve plotësuese ekonomike që mund të ndërmerren në fushën në të dhe në këtë mënyrë do të mund të sigurojë një fitim të përshtatshëm dhe për të përmbushur kritere shumë të rrepta për mjedisin mjedisi. Ky transformim do të lejojë ndërtimin e Risortave duke respektuar mundësi zhvillimi dhe kufizimet hapësirë. E gjithë kjo do të thotë se në periudhën e ardhshme me qëllim të zhvillimit mund të investojë deri në 900 milionë euro. Përfundimi i gjerë i lokacionit dhe  mjedisit është gjithashtu i rëndësishëm për sa i përket bukurisë natyrore dhe monumenteve kulturore dhe historike që duhet të valorizuar dhe të njohura si një pikë me interes, si për vendasit dhe për turistët (Plazhi madhë, qyteti i Ulqinit, trashëgimisë arkitektonike dhe kulturore çdo gjë, si dhe bukuria e liqenit të Shasit, rëndësinë historike të kohëve të vjetra nga Virpazari deri në Ulqin si dhe rreth liqenit të Shkodrës …)

Shumëllojshmëri të florës mesdhetare dhe faunës, në afërsi të detit dhe lumit Buna krijon një mjedis për rekreacion dhe inkurajimin e ekologjisë dhe jetese të shëndetshme, duke siguruar një numër të opcioneve në formën e ecje, vrapim, energjisë ecje, çiklizmit, hipur mbi kalë, peshkim sportiv, kampe, zog shikuar, etj Një tjetër cilësi e rëndësishme e vendndodhjes dhe përbërjen unike gjeologjike të llumit nga zona e pans kripë, pronat medicinale të cilëve konfirmuar.

Ky burim natyror, të krijojë kushte të favorshme për zhvillimin e eko-turizmit, i cili përfshin Spas të specializuara, Spas dhe qendrat e rehabilitimit, si dhe spa dhe shërbime Wellness nivelit të lartë. Ideja qendrore rreth të cilit është ndërtuar konceptin e tërë është një seri e larmishme akoma kompliment, në të cilën do të përfshihen kompleks turistik luksoz të kapacitetit më të vogël, me shërbim me cilësi të lartë, predispozitave për Wellness  duke përfunduar  dhe programi SPA, në afërsi të marinës  dhe  të një mjedisi mesdhetar.

Koncepti është i bazuar në një interpretim liberal të përmbajtjes me një theks mbi ekologjinë dhe bashkëjetesës me natyrën, në vend se “në krah të” natyrës ose kundër tij. Kriporja është parku i parë privat ku natyra në Mal të Zi dhe shembulli më i mirë i mundësive për prodhimin e përbashkët ekonomike, ofron përmbajtje të tjera plotësuese dhe mbrojtjen e natyrës në Mal të Zi ekologjik dhe një mundësi e madhe të respektuar natyrën in Vivo. Për të gjitha këto arsye, koncepti aktual i drejtimit të ardhshëm të zhvillimit të pans kripë janë të rekomanduara për zbatim. Palët e interesuara mund të marrin të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për inspektim.

Burimi: n©2011 Premier Nekretnine

YouTube Preview Image