Nika: Në kuvend së fundmi përsëri vendos Boroja, duke rikthyerer ligjshmërinë në rend të ditës ?!!

July 19, 2017   | Lajmet / Vijesti, Opinione

Shkruan Muhamet Nika

Opinioni  tash më është i informuar që për shkak  të shkeljes së procëdurës , këshilltari Bashoviq   pat thënë   se e braktisë atë  deri sa  të mos institucionalizohet  puna e kuvendit.

Nga materiali i fituar për kuvend   mbase   duket ndoshta  edhe  e pa besueshme  , por ky rend dite  i shpërndarë ,  del  të jetë  tepër i rreptë – ashtu  siç kërkonte   moti  këshilltari Bashoviq.

Zakonisht  pikat e këtilla  kur hynin në kuvend ,  kuptohej se shërbenin    për të   mbuluar   punët e dyshimta dhe me  përgjegjësi  të zyrtarëve  që   imponon ligji – të paktën  si mundësi.?!

PËR SHEMBULL NËSE LIGJI PARASHEH QË PUNËTORI TË PUNOJË 12 MUAJ , E KUVEDI THOTË QË AI  TË PAGUHET VETËM  PËR 10 MUAJ,  NDËRSA   NGJASHËM TË JETË  PROPOZUAR PAGESA EDHE PËR   VITIN  PASUES KJO  PO TË NDODHTE, DO ISHTE “ SKANDAL  I LIGJSHËM.” kolektiv i kuvendit..?!!

Ja një analizë për pikat  që mund të provokojnë  rreziqe  politike kur theren  ashtu si janë  propozuar  ?!!

Kjo  së  pari ,vlen për raportin 6 mujor  të financimit.

Arsye  ligjore   të  shkarkimit eventual të sekretarit për financa,  mund  të  kërkohen  te  fakti   që ,   përse  deri në kuartalin e dytë të mujit të 7 , janë shlyer vetën 3 rroga ?! Aq më tepër kjo nuk  guxon të ndodhë  kur komuna gjendet ende   nën  planin e sanimit të qeverisë .

Cekim se  qeveria në emër të planit të sanimit  i adresoi komunës  5  milion euro…. Njeriu edhe mun të pyes: Ku  u çuan paratë…?!!!

Si ka mundësi  që sekretari  të kërkojë arsyetim  nga  administrata ,  se  si bëhet  pagesë për  40 orë punë  jashtë  orari  të disa zyrtarëve ,  ndërsa  heshtë  pagesën  për  5 nënkryetarë-   gjysmë milioni euro pagesë   jashtë statutit i cili jep mundësi  interpretimi se komuna guxon  të ketë vetëm  dy nënkryetarë.

Paj Novi Beograd  nuk besoj që ka 5 nënkryetarë  që  mendoj  se mjaftojnë  edhe për  administratën e Trampit

  • Një arsye e dytë  do ishte  edhe pika e pagëzuar “Raporti i  vjeljes së kredisë me bankën gjermane  për  ujësjellës –  shuma 25 milionë “  për të cilën  po kalon afati  i realizimit  – nëse veç nuk ka kaluar  . Nga polemikat  në media –kryetar  komune –  drejtor  ndërrmarrjeje , del të jetë mbajtja peng  e  realizimit të 25 milionëve  pa të drejtë nga drejtori i komunalës Avdiu duke rrezikuar  shkarkimin si masë më të vogël  parandaluese  nga kuvendi  i së premtes ..?!
  • Gjithashtu , Propozim- Vendimi për pranim të rregullsisë   në planin  e  vënies së objekteve të përkohshme – rezulton të jetë  një pikë tjetër” xhish..”. Për këtë   kronistët hetojnë  se  nuk  u ul as  një  herë në kuvend që nga viti 2001, si pikë e tillë, kur u bë skema e  objekteve  të  përkohshme   nga komuna  e duke mos hyrë  sa paguhej  nëse paguhej… ?!

– Pra  kandidimi mund të jetë  edhe strategjik rreth problemeve  eventuale që mund të kenë ndodh në procedurë  tenderi?!

  • Ndërsa pika- propozimi i raportit të punës së kryetarit dhe organeve tjera të qeverisjes lokale  bashkë me shërbime,  kështu  si është propozuar , po ndodhë për herë të parë që  nga viti 2001 e deri sot andaj edhe përshëndetet. Jo gjithë kryetarët me aparat drejtues  patën sukses  tu votohej raporti i punës. Kjo vlen edhe  për Raportin   e  punës së qendres për kulturë për vitin 2015 . Mirëpo   çështja i duket mund të jetë:  pse duhet  të flasim  në raport të kulturës  për “borën e  par vjeme “kur kemi të   sivjetshmën  ende   pa shkrirë   ..”?!!!.

Ndërsa  2 vendimet  tjera për caktim të rrogave  të funksionerëve dhe zyrtarëve  lokalë që u fut urgjentisht  ,  jo fort larg( kohë më parë) si punë  ajo caktohej  nga një  komision,  sipas qejfit(unë ty e ti mu- se kështu jena mësu…) , duke  ia shtuar  ksaj paligjshmërie   edhe atë  që njihet si  “ preko vremeni rad”  nga  40 orë në muaj, por edhe me mundësi  repeteje   “

…. Inshalla  këto të punësuar  që punonin  e punojnë nga 80 orë  më shumë në muaj,  nuk kujtohen  e padisin nesër   komunën, për diskriminim si dëmshpërblim pasi ata   del  të ishin në punë gjatë  2 (smenave-  turneve).   në ditë dhe  kishin  vetëm  6 orë  të lira në dispozicion që  nënkuptonte   kohën për  fjetje, ushqim , veshmathje , rruarje e pastrim, bashkë  me  kohën  për  udhëtim, vajtje  ardhje   në punë nga  shtëpia në Anë të Malit etj,?!

Pra të gjitha  për  6 orë dhe qejfet  tjera  bëheshin(  me mundësi anulimi ) vetëm fundjavave-   si  puna e lezeteve…?! Sepse thuhet   se nuk  u  kish mbetur  mundësi tjetër nga  që  punonin  nga 12 muaj- duke iu mohuar  edhe  vetë pushimin  vjetor…?!!