“Karisma” želi da zakupi Ulcinjsku rivijeru

July 22, 2017   | news

Kompanija “Karisma Hotels Adriatic Montenegro”, koja posluje u sistemu “Karisma Hotels & Resorts” i upravlja sa 26 hotela kategorije četiri i pet zvjezdica, dostavila je ponudu za zakup HTP Ulcinjska rivijera.

“Kriterijumi su bili jasni i zahtjevni, tako da sam uvjeren da će investitor biti spreman da realizuje projekat, prvenstveno kroz podizanje kvaliteta usluga u objektima koji su predmet tendera”, saopštio je u intervjuu Vikend novinama ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović.

On je kazao da je ponuda kompanije “Karisma Hotels Adriatic Montenegro “jedina pristigla na tenderu, kao i da će više detalja moći da saopšti narednih dana. Govoreći o aktuelnoj sezoni, Radulović je istakao da zvanična statistika potvrđuje njihovo očekivanje da će biti ostvareni rekordni prihodi.

Turista 18 odsto više nego lani

“Prema zvaničnoj statistici sa kojom u ovom momentu raspolažemo, samo zaključno sa petim mjesecom ove godine u Crnoj Gori je u kolektivnom smještaju boravilo 219.358 turista, koji su ostvarili 617.726 noćenja. Upoređujući ove podatke sa podacima iz 2016. za posmatrani period, ostvareno je povećanje od 18 odsto kada je riječ o broju turista i 15 odsto kada se govori o njihovim noćenjima. Samo tokom maja, i broj turista i broj ostvarenih noćenja bio je veći za 14 odsto nego tokom maja 2016. Zvaničnu statistiku za šesti mjesec očekujemo tokom sljedeće sedmice, ali imajući u vidu parametre koje pratimo na dnevnom nivou i koji nam koriste kao pouzdani indikatori, možemo sa izvjesnom sigurnošću da tvrdimo da se pozitivan trend nastavlja i kroz špic sezone”, rekao je Radulović.

On je objasnio da broj rotacija aviona sa ruskog tržišta, za koje je postojala skepsa prije početka sezone, u sedmici od 13. do 19. jula bilježi rast od 20 odsto, a broj putnika blizu 25 odsto. Sličan je trend i sa tržištem Ukrajine.

“Kada je riječ o prihodima, svakako da će se rast broja turista i ostvarenih noćenja pozitivno odraziti i na finansijske pokazatelje. Vidljiv je rast prometa u predsezoni, što je dobra najava za glavnu sezonu tokom koje se i dalje ostvaruje glavni dio prihoda od turizma. Prema najavama, ove godine očekujemo i dobru postsezonu i mislim da će svi parametri turističkog prometa znatno nadmašiti rezultate od prošle godine. Svakako, smatram da i dalje treba raditi na unapređenju kvaliteta i konkurentnosti Crne Gore kao turističke destinacije kako bi se ovaj rast nastavio i u narednim godinama”, istakao je ministar turizma.

Potrebno još smještaja visoke kategorije i poboljšanje ponude na sjeveru

Radulović se osvrnuo i na nedostatke crnogorske turističke ponude, rekavši da treba još razvijati ponudu kvalitetnih smještajnih kapaciteta koja, iako znatno unaprijeđena u prethodnih nekoliko godina, i dalje predstavlja jedan od glavnih nedostataka.

“U cilju prevazilaženja te situacije, Vlada je usvojila niz podsticajnih mjera radi ohrabrivanja i podrške razvoju hotelskih kapaciteta visoke kategorije, a i ubuduće ostajemo posvećeni kreiranju što povoljnijeg investicionog ambijenta, kao osnovne pretpostavke za privlačenje investitora. Takođe, novi Zakon o turizmu će ponuditi rješenja koja će omogućiti razvoj novih vidova upravljanja u turizmu i intenzivniji razvoj nedovoljno razvijenih područja. Kada govorimo o nedostacima, evidentna je i disproporcija u ponudi između juga i sjevera Crne Gore, jer se više od 90 odsto turističkog prometa realizuje na Primorju. S obzirom na to da su mnogi hoteli u sjevernom regionu, koji su bili van funkcije, krajem prošle godine dobili nove vlasnike sa jasnim planovima za njihovu rekonstrukciju, uvjerenja smo da će se, tokom narednih par godina, sa pomenutim i novim hotelima značajnije doprinijeti poboljšanju turističke ponude u ovom dijelu države”, kazao je on, naglasivši da je zabilježeno veće interesovanje turista za sjever Crne Gore u posljednjih nekoliko godina.

Radovi na Mamuli počinju 12.jula

Radulović je istakao da je ugovorom o dugoročnom zakupu o ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, koji je potpisan 23. februara 2015. ugovoren je zakup tvrđave Mamula na period od 49 godina, koja će u postojećim gabaritima biti rekonstruisana u hotel muzejskog karaktera, kategorije pet zvjezdica. Budući hotel-tvrđava će raspolagati sa 23 hotelske sobe, četiri ugostiteljska objekta, spomen sobom, spa centrom i drugim pratećim sadržajima. Takođe, u okviru projekta biće izgrađeno pristanište i dvije kaskade sa recikliranom vodom. Visina ugovorene investicije je 15 miliona eura i ona će biti realizovana u roku od 18 mjeseci od datuma izdavanja građevinske dozvole, a omogućiće otvaranje i do 200 radnih mjesta, kao i 7.5 miliona eura ukupnih direktnih prihoda Vladi kroz poreze i takse tokom prvih deset godina poslovanja.

“Novoformirana kompanija OHM Mamula Montenegro, koja će realizovati projekat, obratila se našem ministarstvu sa zahtjevom za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova većeg obima za rekonstrukciju i izgradnju objekata od opšteg interesa, turističkog kompleksa Mamula. Vlada je je dala saglasnost za izvođenje ovih radova 12. jula ove godine, a planirano je da traju 12 mjeseci, tokom kojih će se paralelno pripremati projektna dokumentacija za dobijanje građevinske dozvole. Prilika je da podsjetim da će se rekonstrukcija tvrđave vršiti u skladu sa strogim konzervatorskim uslovima, a koji će biti sastavni dio glavnog projekta”, kazao je ministar.

Izvor: TVCG