Apel për ndihmë për Adea, edhe ajo dëshiron të shkojë në Turqi

July 24, 2017   | Lajmet / Vijesti, Shtypi / Mediji

Adea është një 13 vjeçare dhe prej lindjes lufton kundër gjendjes “PARALIZA CEREBRALE” dhe ëndrron që të gjej shërim dhe të ngrihet në këmbë, dhe të jetë si të gjithë fëmijët e tjerë në këtë botë. Adea është nxënëse e klasës së V-të, dhe poashtu është anëtare e shoqatës “E DREJTA PËR JETË” që është një qendër per Rehabilitimin dhe Socijalizimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Adea është një vajzë shumë e fortë dhe luftëtare e madhe! Për tu realizuar ëndërra e Adejës, është e domosdoshme të dërgohet në Spitalin ,,LIV-HOSPITAL” në Turqi, në operim dhe trajtim në bazë të “QELIZAVE AMË”. Për kët arsye i nevojitet përkrahja e të gjithë neve, në veçanti lutjet tona.

Sa më shpejt që të mblidhen mjetet e nevojshme për vajzën tone, aq më parë do të udhëtoj Adea në ,,LIV-HOSPITAL“ në Stamboll.

Për informata më të hollësishme mbi gjendjen e Adesë mund të kontaktoni në numër të telefonit: Rizaja Dervishaga +382 69 484 590

Xhiro llogarija për territorin e Malit Zi 510-2205004216065-96�Kurse për Diasporë gjenden në mënyr të posaçme më posht.�Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica

SWIFT CKBCMEPG, IBAN ME25510220500421606596, Emri dhe adresa: DERVISAGA R. ADEA, Djuro Djakonovica 18, Ulcinj Montenegro

Ul.info.com