Otvara se novi info punkt kod hotela Imperial

July 26, 2017   | news

Novi Informacioni punkt kod hotela Imperial

Obavještavamo Vas da sjutra 27.07.2017.godine počinje sa radom novi Informacioni punkt u Štoju kod hotela Imperial.

Prvi put u našem gradu Informacioni punktovi su otvoreni 2013.godine da bismo nastavili sa radom i tokom sezone 2014, 2015, 2016 i 2017.godine.  Otvaranje Turističko informativnih biroa je bilo od izuzetnog značaja za poboljšanje kvaliteta i usluge u svim turističkim mjestime naše opštine. U prostorijama biroa pružaju se brojne informacije turistima o cijenama u hotelima i privatnom smještaju, o kulturno zabavnim i sportskim manifestacijama, atraktivnostima ovog područja, i dr. U biroima se takođe vrši prijava boravka i usluga naplate boravišne takse. Nove tehnologije kojima su biroi opremljeni pružaju bolji uvid u podatke zato što je uveden novi softver koji nam omogućava potpuni uvid u tržište i pruža precizne podatke o strukturi gostiju.

Otvaranjem ovog punkta smo kompletirali i ovaj dio Štoja gdje je koncetracija gostiju velika.

Svi građani i turisti će imati priliku da u novo otvorenom punktu vrše prijavu gostiju i informišu o svim aktivnostima i događajima u našem gradu.