news

Ulcinjska rivijera: Krivična prijava protiv novinarke Kurira
„Ulcinjska rivijera“ podnijela je krivičnu prijavu protiv novinarke Kurira Marije Dejanović. U prijavi se navodi da je novinarka neovlašćeno snimala i objavljivala fotografije njihove gošće, poznate beogradske glumice Danice Maksimović, koja boravi na Adi Bojani. “Prema Krivičnom zakoniku Crne Gore i članovima 174. i 175. nije dozvoljeno neovlašćeno fotografisanje i objavljivanje portreta ili snimka na bilo kom javnom ili privatnom mjestu. Podsjećamo da se ovdje radi ne o uobičajenoj već o nudističkoj plaza.” piše... Vazhdo

July 23, 2016  :: news :: Comments Off on Ulcinjska rivijera: Krivična prijava protiv novinarke Kurira
Tags:

Skup­šti­na Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ulcinja: Većina članova nema direktne veze sa turizmom
Bi­la je to sjed­ni­ca ko­ja je pod­sje­ća­la na ko­mu­ni­stič­ka vre­me­na. Sa jed­nim iz­u­zet­kom: ko­mu­ni­sti su bi­ra­li lju­de ko­ji su ma­nje-vi­še po­zna­va­li tu­ri­zam. Dok ovi da­nas, ni­je­sam sa­svim si­gu­ran da po­zna­ju ovu pri­vred­nu gra­nu, ka­že Ismet Ka­ra­ma­na­ga Skup­šti­na lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je, ko­jom je pred­sje­da­vao pred­sjed­nik Op­šti­ne Na­zif Cun­gu ime­no­va­la je ju­če no­vi Iz­vr­šni i Nad­zor­ni... Vazhdo

July 22, 2016  :: news :: Comments Off on Skup­šti­na Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ulcinja: Većina članova nema direktne veze sa turizmom
Tags:

Organizovana prezentacija PPPN za obalno područje i PUP Ulcinj
Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore organizovalo je prezentaciju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje i PUP Ulcinj u dijelu planskih riješenja koja se odnose na prostor Solane, za članove Savjetodavnog tijela za Solanu 21.07.2016. godine u prostorijama JPNPCG u Podgorici. Cilj ove prezentacije bio je otklanjanje nejasnoća i nedoumica kada je planiranje na prostoru Solane u pitanju, a koje su postojale kao produkt različitih verzija planova koje su prezentovane javnosti od momenta početka izrade ova dva... Vazhdo

July 22, 2016  :: news :: Comments Off on Organizovana prezentacija PPPN za obalno područje i PUP Ulcinj
Tags:

Grad Ulcinj sa 10 hiljada eura pomaže FK Otrant-Olympic
Opština Ulcinj pomaže FK Otrant-Olympic Na osnovu dogovora sa čelnicima Futbalskog Kluba, predsjednik Cungu je osigurao sredstva od 10.000,00 EUR koja garantuju početak priprema za učešće u II Crnogorskoj fudbalskoj ligi za sezonu 2016-2017. Pomoću ove krucijalne odluke za sport u našem gradu, osigurana su sredstva koja garantuju održivi razvoj fudbala kao sporta sa najvišim prioritetima u Ulcinju. U budućnosti, Predsjednik Cungu zajedno sa svojim saradnicima će se aktivno baviti pitanjem razvoja sporta, kako bi taj resor... Vazhdo

July 21, 2016  :: news :: Comments Off on Grad Ulcinj sa 10 hiljada eura pomaže FK Otrant-Olympic
Tags:

Opozicija opozarila: SO Ul­cinj ne­za­ko­ni­to po­ku­ša­va da pro­gu­ra do­pu­nu Pla­na pri­vre­me­nih obje­ka­ta za 2016
UL­CINj- Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je upo­zo­ri­li su, na po­čet­ku sed­me sjed­ni­ce pr­vog re­dov­nog za­sje­da­nja SO Ul­cinj, da vlast ne­za­ko­ni­to po­ku­ša­va da pro­gu­ra do­pu­nu Pla­na pri­vre­me­nih obje­ka­ta za 2016. go­di­nu. Is­ti­ču da se ra­di o na­mje­šta­nju lo­ka­ci­ja po­je­din­ci­ma. Ka­ko se mo­glo ču­ti, tu do­pu­nu pot­pi­sao je ne­dav­no pred­sjed­nik op­šti­ne Na­zif Cun­gu, iako na to ni­je imao pra­vo. Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta... Vazhdo

July 20, 2016  :: news :: Comments Off on Opozicija opozarila: SO Ul­cinj ne­za­ko­ni­to po­ku­ša­va da pro­gu­ra do­pu­nu Pla­na pri­vre­me­nih obje­ka­ta za 2016
Tags:

SO Bar: Stop za kanalizacioni mulj na Možuri
U prvom dijelu današnjeg zasijedanja lokalnog parlamenta, odbornici su učestvovali u diskusiju o 6. tački dnevnog reda, Prijedlogu odluke o zaduživanju Opštine Bar. Naime, nakon jučerašnjeg kolegijuma koji je održan nakon prvog dijela jučerašnjeg zasijedanja, predsjednik SO Bar Radomir Novaković informisao je prisutne odbornike, da je dogovoreno da se o narednoj tački dnevnog reda, Prijedlogu Odluke o izmjenama I dopunama DUP-a “Maljevik” raspravlja u četvrtak. Nakon utvrđivanja kvoruma, odbornicu su započeli raspravu... Vazhdo

July 20, 2016  :: news :: Comments Off on SO Bar: Stop za kanalizacioni mulj na Možuri
Tags:

Gvozdenović: Moguća proizvodnja soli u Ulcinju
Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović kazao je da primjer proizvodnje soli na najtradicionalniji način koji je zastupljen u Piranskoj solani, daje za pravo da se nadamo da će već ove godine biti moguće obnoviti proizvodnju soli u Ulcinju, u količinama u skladu sa trenutnim mogućnostima. On je, s predsjednikom Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Urošem Andrijaševićem, boravio u posjeti Piranskoj solani u Sloveniji. Posjeta je, kako je saopšteno iz Ministarstva održivog razvoja i turizma... Vazhdo

July 19, 2016  :: news :: Comments Off on Gvozdenović: Moguća proizvodnja soli u Ulcinju
Tags:

Fuada Lamežević: Ulcinj da osnuje preduzeće “Parking servis”
Opštinski odbor Pozitivne Crne Gore Ulcinj poziva nadležne da iznađu mogućnost da u što kraćem roku osnuju preduzeće “Parking servis” u Ulcinju, kako bi sljedeću turističku sezonu dočekali u što uređenijem saobraćajnom ambijentu, navodi se u saopštenju predsjednika OO Pozitivne Ulcinj Fuada Lameževića. „Već dugo najavljivano osnivanje Preduzeca “Parking servis” u Ulcinju do sada nije naislo na razumijevanje nadležnih, zbog toga trpe grad, građani kao i turisti, kako u toku turisticke sezone, tako i u periodu... Vazhdo

July 18, 2016  :: news :: Comments Off on Fuada Lamežević: Ulcinj da osnuje preduzeće “Parking servis”
Tags:

Pajović: U Skupštini se može i na albanskom
U Skupštini Crne Gore od danas je moguće obraćanje poslanika na albanskom jeziku, saopštio je predsjednik parlamenta , Darko Pajović. Riječ je o, kako je pojasnio Pajović, pilot projektu. „Od danas u Skupštini Crne Gore, kroz pilot projekat, omogućeno je da se poslanici obraćaju na albanskom jeziku, i to je razlog što svi imate slušalice“, rekao je Pajović. Poslanik DF-a, Slaven Radunović, pozdravio je to što se u parlamentu može čuti i albanski jezik, ali ga je zanimalo da li će i građani Crne Gore, koji prenose... Vazhdo

July 18, 2016  :: news :: Comments Off on Pajović: U Skupštini se može i na albanskom
Tags:

Bosanska invazija na Ulcinj
Crnogorsko primorje od Ulcinja do Budve svake godine sve je interesantnije, a na plažama ovih turističkih mjesta ljetuje sve više Bosanaca i Hercegovaca, u šta se uvjerila i “Avazova” patrola koja se jučer zaputila u Ulcinj. Od Sarajeva do Ulcinja, preko prijelaza Šćepan-Polje, potrebno je pet sati vožnje. Mala plaža Gužve u vrijeme našeg dolaska nije bilo. U Ulcinju je sve prilagođeno turizmu. Njegova morska obala prostire se dužinom od čak 32,7 kilometara. Od toga je 20 kilometara plaža. Naše prvo odredište... Vazhdo

July 16, 2016  :: news :: Comments Off on Bosanska invazija na Ulcinj
Tags:

Page 30 of 312« First...1020...2829303132...405060...Last »