????? – ???? ????

Prezantimi i parë i organizatës turistike të Ulqinit në ofertën turistike të Budves
Prezantimi i parë i ofertës turistike të organizates turistike të  Ulqinit në panairin (Metubes)të Budves, ku u bë hartimi i materialeve të reja turistike propagandistike të Ulqinit. Sipas deklaratës për shtyp oferta turistike e Ulqinit u prezantua në një stendë të veçantë në Panairin e Budvës, ku shpenzimet e pjesëmarrjes do ti mbulojë Komuna e Ulqinit dmth organizata turistike e Ulqinit, ndërkohë që e njëjta gjë pritet të realizohet edhe në bursat e tjera të turizmit, si në Çeki, Hungari, Poloni, Rumani,Kosovë,Bosne,Maqedoni... Vazhdo