Acquaviva Collecroce

Fuada Nimani na Forumu Ujedinjenih nacija u Ženevi
Ženeva: Govor ministra za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Fuada Nimanija na Forumu Ujedinjenih nacija o pitanjima manjina Poštovane Dame i Gospodo, Sa neskrivenim zadovoljstvom što prisustvujem jednom ovakvom skupu, želim da Vas pozdravim u ime Vlade Crne Gore i u svoje li?no ime. Pokuša?u da Vas u narednih nekoliko minuta, uvažene u?esnike skupa, upoznam sa situacijom u Crnoj Gori po pitanju obrazovanja manjina. U Crnoj Gori politika obrazovanja po?iva na principima demokratije, poštovanja gra?anskih i ljudskih prava i obezbje?enja... Vazhdo
Pomo? za BiH: Euro distrikt Južnog jadrana
Predstavnici pet država Jadrana odlu?ile su uspostaviti posebni Eurodistrikt Južnog Jadrana koji bi povezao gradove iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Italije te time omogu?io pristupanje evropskim nov?anim fondovima za podsticaje regionalne saradnje. Nakon uspostave Jadranske euroregije koja je obuhvatila i podru?je Hercegova?ko – neretvanskog kantona, na poticaj predsjednika Kongresa regionalnih i lokalnih Vlasti Vije?a Evrope Giovanni di Stasija uspostavlja se Distrikt u kome ?e iz BiH jedino biti uklju?en... Vazhdo