Ada Bojana

Adi Bojani ?e trebati najmanje 80 hiljada radnika
Najavljeni veliki investicioni projekti smanji?e zna?ajno nezaposlenost u crnoj gori Procjene govore da ?e svaka od velikih investicija pove?ati stopu rasta bruto društvenog proizvoda u Crnoj Gori za dva odsto Veliki investicioni projekti koji dolaze zna?ajno ?e smanjiti stopu nezaposlenosti u Crnoj Gori. Tek treba da po?ne izgradnja autoputa Bar -Boljari, velikih turisti?kih kompleksa, hidroelektrana Jadransko -jonske ceste. Teško je u ovom momentu procijeniti koliko ?e ovi projekti generisati novih radnih mjesta, ali je sigurno da... Vazhdo

October 8, 2008  :: Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on Adi Bojani ?e trebati najmanje 80 hiljada radnika
Tags: , ,

Tokë – Truall për shitje në Zogaj-Darzë të Ulqinit  12 € m²
Truall për shitje në Zogaj-Darzë të Ulqinit  12 € m² Në Zogaj – Darz të Ulqinit – 78.000 metra katror, toka është me sipërfaqe të rafsht dhe pakës në kodër me shikim të gjërë në Zogej – Darzë dhe Kodrat e Ulqinit dhe në afertësi të rruges kryesore që çon për Ulqin. Toka ësht e gatshme për të ndërtuar shumë shtëpi,mund të ndërtohen ndonji Fabrikë, apo diçka tjetër. Rruga, Uji dhe elektriku janë të gatshëm Çmimi i volitëshëm.Mos pritni na kontaktoni. Për informata më të hollsishme,... Vazhdo
Ko se sve baškari na Adi Bojani
Rekorder Kolj Nuši sa devet vikendica Podgorica – Prema katalogu JP Morsko dobro, u toplom miru Bojane, ušuškane jedna do druge nalaze se vikend ku?e ?iji su vlasnici ljudi raznih profesija, nacija i imovnog stanja i ugleda. Izgled i gabariti zavise od ukusa, ali i finansijskih mogu?nosti, tako da u opštoj stihiji gradnje vlada potpuno šarenilo. Kako govore informacije iz kataloga, u koji je MANS imao uvid, pored pjeva?a, glumaca i biznismena, od uzurpacije državnog zemljišta nijesu bili imuni ni Ministarstvo unutrašnjih... Vazhdo

October 3, 2008  :: Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Ko se sve baškari na Adi Bojani
Tags: ,

Milovac:Na Adi Bojani uzurpirano 30.000 kvadrata
Mans tvrdi da je zbog nezakonite prodaje zemljišta u zoni ulcinjskog morskog dobra država ošte?ena za najmanje šest miliona eura Podgorica – Prema podacima Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, ukupna površina uzurpiranog državnog zemljišta u zoni ulcinjskog Morskog dobra iznosi najmanje 30.000 kvadrata, a ona ne uklju?uje pristupne puteve do pomenutih vikendica, kao ni ogroman broj slu?ajeva uzurpacije koji su se desili samo ovoga ljeta i koji nijesu evidentirani u katalogu objekata koje je registrovalo JP “Morsko dobro”. –... Vazhdo
Ministarstvo za ekonomski razvoj sumiralo akciju na Adi Bojani
Uklonjeno 35 objekata Podgorica – Urbanisti?ka inspekcija Ministarstva za ekonomski razvoj, u saradnji sa vodoprivrednom inspekcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u periodu od 11. do 20. septembra 2008.godine uklonila je 35 montažnih objekata koji su bili bespravno postavljeni na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane – saopšteno je ju?e iz Ministarstva za ekonomski razvoj. U saopštenju se kaže da su bespravni graditelji objekte postavili na zemljištu koje se vodi kao državna svojina. – Inspekcije... Vazhdo

September 25, 2008  :: Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Ministarstvo za ekonomski razvoj sumiralo akciju na Adi Bojani
Tags: , ,

?ekaju?i ponude za zakup ulcinjske Ade
Investitorima treba pomo? Ostrvo Ada, površine oko 500 hektara, nedirnuta je i jedinstvena lokacija na crnogorskoj obali, koja pruža velike mogu?nosti za potencijalne investitore i gra?evinare, kao i budu?e turiste, tvrde u crnogorskoj Vladi. To, uostalom, svi vide i znaju. Takav dragulj, gdje se ?ovjek zaista može odmoriti, ne postoji na Jadranu. Zato Ulcinjani, veoma ponosni i vezani za Adu, sa nadom i strahom o?ekuju da saznaju kome ?e u dugoro?ni zakup biti ustupljeno ovo predivno ostrvo. Jer, 35-ogodišnje turisti?ko iskustvo Ade... Vazhdo

September 21, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija, Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on ?ekaju?i ponude za zakup ulcinjske Ade
Tags: ,

Cvjeta trgovina placevima na Adi Bojani
Mans ponudio dokaze da se, uprkos inspekcijama,i dalje prodaje državna imovina na bojani Podgorica – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora saopštila je ju?e da je tržište državnim placevima na Bojani, uprkos akcijama policije i gra?evinskih inspekcija, i dalje više nego aktivno. – MANS je imao prilike da se u to i li?no uvjeri, pozivaju?i jedan od brojeva mobilnih telefona koji su vidno postavljeni na obje obale rijeke Bojane. U razgovoru sa jednim od prodavaca državnih placeva, interesuju?i se oko uslova kupovine,... Vazhdo

September 18, 2008  :: Anketë / Anketa, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Cvjeta trgovina placevima na Adi Bojani
Tags: ,

Na Adi Bojani ku?ice ni?u i preko no?i
Nastavljena akcija rušenja bespravnih gra?evina na Adi Bojani, investitori se ne predaju Ulcinj – Ku?icu na lijevoj obali Bojane u blizini mosta, koja je nikla preko vikenda, inspekcija je uklonila ju?e po jakoj kiši. Time je nastavljena prva faza akcije rušenja bespravnih gra?evina u zale?u Bojane, izgra?enih nakon 15. avgusta kada je štampan katalog “Morskog dobra” sa preciznim podacima o svim objektima i njihovim vlasnicima na tom lokalitetu. “Vijesti” na terenu saznaju da je radnicima na ju?e porušenoj ku?ici nepoznatog... Vazhdo

September 16, 2008  :: Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Na Adi Bojani ku?ice ni?u i preko no?i
Tags: , ,

U Budvanskom JP ocijenili da Ulcinjske vlasti nijesu imale osnova da ubiraju komunalnu taksu
Morsko dobro je i obala rijeke Zakupci ulcinjskih kupališta i vlasnici restorana na Adi Bojani uložili su žalbe na rješenja Opštine kojim je utvr?ena njihova taksena obaveza za jul i avgust “po osnovu koriš?enja prostora na javnim površinama”. U žalbi dostavljenom glavnom administratoru Pjeteru Ljulj?uraju i sekretaru za finansije Fatmiru ?eki, zakupac “Kopakabane” i dijela Male plaže Prelja Škrelja ocijenio je da je opštinsko rješenje na osnovu koga mu je za komunalnu taksu za jul i avgust prinudno napla?eno oko 13.500... Vazhdo

September 15, 2008  :: Shoqëria / Društvo, Shtypi / Mediji, Turizmi / Turizam :: Comments Off on U Budvanskom JP ocijenili da Ulcinjske vlasti nijesu imale osnova da ubiraju komunalnu taksu
Tags: ,

Advokat Piperovi? osudio akciju rušenja na Adi Bojani
Nesposobnost se ne pravda silom Ulcinj – Evidentno je da država ima problema na Bojani i da ne umije da ih riješi- kazao je podgori?ki advokat Zoran Piperovi?, dobro upu?en u zbivanja na atraktivnom lokalitetu nadomak Ulcinja. Kao dokaz za takvu tvrdnju, on je naveo da se na tom prostoru ve? nekoliko godina odvijaju ad hok akcije rušenja, koje iniciraju NVO i dnevna štampa. – Od samog brutalnog devastiranja prostora, gora je nezgrapnost i nesposobnost sa nivoa države. Kad nastupa, država mora da to radi zakonito i moralno.... Vazhdo

Page 20 of 25« First...10...1819202122...Last »