agenciji Standard and Poor’s

Ulcinjska rivijera: Do 8. septembra ponude za 60,73% državnog udjela
PODGORICA – Crnogorska Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja pozvala je zainteresovane investitore da do 8. septembra dostave ponude za kupovinu 60,73 odsto akcija Ulcinjske rivijere. Zahtjevi za otkup tenderske dokumentacije, po cijeni od deset hiljada EUR, mogu se dostavljati do 7. septembra, a zainteresovani kupci u me?uvremenu mogu obi?i kompaniju i sobu sa podacima. U?esnici na tenderu mogu formirati konzorcijum sa drugim kompanijama prije ili nakon kupovine tenderske dokumentacije. U okviru ponude mora biti... Vazhdo

June 8, 2009  :: news :: Comments Off on Ulcinjska rivijera: Do 8. septembra ponude za 60,73% državnog udjela
Tags: , , , , ,