Airports of Montenegro

Montenegro Airlines:Novi cjenovnik za crnogorskog avio prevoznika
PODGORICA – Menadžment beogradskog aerodroma “Nikola Tesla” odlu?io je da pove?a cijene usluga crnogorskoj aviokompaniji Montenegro erlajnz /airlines/ (MA) za oko 90 odsto. Obaveze MA prema aerodromu u Beogradu, na godišnjem nivou, do sada su iznosile oko 1,5 miliona EUR, a prema novoj tarifi usluga, ta cifra bi se skoro duplirala. Predsjednik Borda direktora MA Zoran ?uriši? smatra da je motiv za takvu odluku isklju?ivo politi?ke prirode i zatražio je od Vlade Crne Gore da zaštiti interes nacionalne aviokompanije, kako... Vazhdo

November 16, 2008  :: Ekonomia / Ekonomija :: Comments Off on Montenegro Airlines:Novi cjenovnik za crnogorskog avio prevoznika
Tags: , , ,

Plans to privatise
A draft privatisation plan for Montenegro’s state-owned companies has been proposed by the Montenegrin Privatisation Council, and will be discussed by the government next week. The plan has announced the Vazhdo  Vazhdo

February 4, 2008  :: Turizmi / Turizam :: Comments Off on Plans to privatise
Tags: , , , , , , , , ,