Albancima garantuje pet mandata

Albanci ne odustaju od pet garantovanih mandata
Bi?e još pregovora Podgorica – Poslanik Force Genci Nimanbegu najavio je da predstavnici albanskih stranaka ne?e odustati od po?etnog predloga da se izbornim zakonom Albancima garantuje pet mandata u Skupštini Crne Gore. Komentarišu?i najavu da bi Radna grupa za uskla?ivanje izbornog zakona sa Ustavom mogla završiti sa radom sjutra, Nimanbegu je ocijenio da bi se politi?ki pregovori o kona?nom rješenju mogli nastaviti i nakon tog roka. Predsjednik radne grupe Miodrag Vukovi? najavio je ranije da bi to skupštinsko tijelo kona?no... Vazhdo

October 12, 2009  :: news :: Comments Off on Albanci ne odustaju od pet garantovanih mandata
Tags: , ,