Albanska alternativa

Albanska alternativa predlaže da broj mandata bude stvar dogovora
Garantovani mandati za manjine Podgorica, 17. maja (MINA) – Predstavljanje manjina u crnogorskom parlamentu treba riješiti garantovanjem odre?enog broja mandata za koje bi se mogle nadmetati i gra?anske stranke, smatraju u Albanskoj alternativi. “I gra?anske stranke mogu se takmi?iti za te mandate, ali pod uslovom da na njihovim listama bude predstavnika iz reda manjina. Ako oni dobiju najve?i broj, onda oni mogu govoriti da su predstavnici manjina”, rekao je predsjednik AA agenciji MINA. On je kazao da bi se dogovorom moglo rješavati... Vazhdo

May 18, 2008  :: Politika, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Albanska alternativa predlaže da broj mandata bude stvar dogovora
Tags: ,

Ferhat Dinoša zadovoljan pobjedom Vujanovi?a ali i upozorava vladaju?u koaliciju
Neka vlast vidi zašto je Medo dobio dio albanskih glasova Predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša kazao je ju?e da ?injenica da je predsjednik PZP-a Nebojša Medojevi? na predsjedni?kim izborima dobio dio albanskih glasova pokazuje da Albanci nijesu zadovoljni svim što se dešava na politi?koj sceni Crne Gore, i što aktuelna vlast mora da promijeni. – Klju? onoga što je bio zahtjev DUA u kontaktu sa Filipom Vujanovi?em uo?i predsjedni?kih izbora jeste pitanje vra?anja dva osporena ?lana zakona o manjinskim pravima... Vazhdo

April 18, 2008  :: Politika, Shtypi / Mediji :: Comments Off on Ferhat Dinoša zadovoljan pobjedom Vujanovi?a ali i upozorava vladaju?u koaliciju
Tags: , , , , , , , ,

Bardhi: Posao samo uz ?lansku DPS-a
Stranke manjinskih naroda optužuju vlast da posao dobijaju politi?ki podobni Lider DS-a tvrdi da ?e uskoro objaviti imena ljudi koji su odgovorni za diskriminatornu politiku zapošljavanja Lider Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Bardhi optužio je ju?e crnogorsku vlast da na osnovu politi?ke i nacionalne pripadnosti mjerama zapošljavanja diskriminiše ?lanove manjinskih zajednica, isti?u?i da je to neprihvatljivo i da ?e stranka iza?i uskoro sa imenima ljudi koji vrše diskriminatorsku politiku. – Ne, ne, nažalost još nijesmo... Vazhdo