Albanski narod u Crnoj Gori

Manjine uglavnom zadovoljne
Predlog izbornog zakona, upu?en Venecijanskoj komisiji, dobio je pozitivnu ocjenu, uklju?uju?i i segment o zastupljenosti manjinskih naroda. Pozitivna diskriminacija zastupljena je u radnoj verziji novog zakona o izboru poslanika i odbornika. Lista manjinskih naroda, istina, ne?e imati zagarantovane mandate, ali ?e poslanike i odbornike dobiti najja?i sa zbirne liste, koju ?e ?initi svi oni koji ?e pre?i cenzus od 0,7 odsto. Ve?ina manjina je zadovoljna predlogom, kaže ?lan vladaju?e koalicije, iz Bošnja?ke stranke i ?lan radne grupe... Vazhdo

June 9, 2010  :: news :: Comments Off on Manjine uglavnom zadovoljne
Tags: , ,