aleat i Amerikës dhe i BE-së

Viti 2008 – Vit i mirë për Malin e Zi dhe qytetarët e tij
Mali i Zi diti të pozicionohet dhe të reagojë si një vend i madh, i vendosur dhe i fuqishëm Këtu dëshiroi të theksoi posaçërisht gëzimin dhe kënaqësinë time për mënyrën me të cilën shqiptarët në Mal të Zi, si dhe përfaqësuesit e tyre politik, reaguan gjatë këtyre ngjarjeve delikate. Shqiptarët reaguan me mençuri, me maturi, duke u kujdesur që ta mbrojnë vendosmërisht interesin e vet, duke mos dëshiruar që me këtë rast që askujt t`ia drejtojnë asnjë fjalë të rëndë. Në kohën e tensioneve të mëdha,... Vazhdo

January 8, 2009  :: Reportazh / Reportaža :: Comments Off on Viti 2008 – Vit i mirë për Malin e Zi dhe qytetarët e tij
Tags: , , , , ,