Arapskih Emirata

Veliko interesovanje na preliminarnom tenderu za zakup ulcinjskog ostrva Ade Bojane
Adu mjerka devet ulaga?a Podgorica(MINA-BUSINESS)– Na javni poziv za predtendersku procjenu u vezi izgradnje i kasnijeg upravljanja ekskluzivnim, prirodnim turisti?kim kompleksom na Adi Bojani ponude je dostavilo devet me?unarodnih kompanija – saopšteno je ju?e iz Ministarstva turizma. To su kompanije Rojal Grup iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ameri?ke Dolfin kapital investment i Lendmark lend kompani , IFA Hotels & Resorts iz Dubaija, Gintaš Grup iz Turske, hrvatska Dip blu i ?eška Majfild, kao i holandske EMAC i EVD. Na... Vazhdo
Gradona?elnik Ulcinja Gzim Hajdinaga za Republiku o jednogodišnjem mandatu
Gradimo evropski grad Prošlo je nešto više od godine od kada ste na ?elu najjužnije crnogorske opštine. Kako ocijenjujete svoj angažman za to vrijeme? Kada sam stupio na funkciju predsjednika Opštine Ulcinj, našao sam se, slobodno mogu re?i, u nezavidnoj situaciji.Ni jedan planski dokument nije postojao. Ni jedan dokument koji bi omogu?io legalnu gradnju,koji bi doprinio uve?anju budžeta Opštine, niti jedan dokument, kojim bi se mogli Vazhdo  Vazhdo