Bari

Assembly accepted town of Ulcinj in the Adriatic Euro-region – Video
Adriatic-Ionian regional strategy discussed at the 7th Assembly of the Adriatic Euro-region The Assembly of the Adriatic Euro-region, which was attended by representatives of the Government of the Herzegovina-Neretva Canton ( HNC), was held in Trieste. President of the Adriatic Euro-region, Angelo Michele Iorio, at the beginning of the session said they were pleased that at this seventh General Assembly representatives of all region members arrived, i.e. from Albania, Italy, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Greece. In the... Vazhdo
Opština Ulcinj primljena u članstvo Jadranske euroregije – Video
U Trstu održana generalna skupština jadranske euroregije Potpredsjednik Opštine Ulcinj Selim Resulbegovic učestvovao je u radu VII Generalne skupštine Jadranske euroregije, koja je održana u Trstu 13. juna. Na dnevnom redu Skupštine, između ostalog, bilo je usvajanje Jadransko-jonske makroregionalne strategije, kao i drugi poziv za apliciranje IPA projekata u okviru prekogranične saradnje zemalja članica Evropske unije i zemalja koje imaju status kandidata i potencijalnih kandidata. Skupština je razmotrila organizacione i statutarne... Vazhdo
Autorrugët e Kroacisë shpres e zhvillimit turistik të Malit të Zi
Kosovarët simjet do ti përdorin Autorrugët e Kroacisë,kurse kjo do jet shpres e zhvillimit turistik të Malit të Zi në të gjitha domenet turistike Ishte hera e parë që kaloj përmes Kroacisë dhe shqetësimi kryesor ishte se si do të jetë gjendja e rrugëve atje. Bashkë me familjen time kemi udhëtuar shumë viteve të fundit, dhe deri tani i kemi rënë përmes Italisë duke marrë tragetin në Bari, për të hyrë në Mal të Zi (Tivar). Kjo puna e tragetit nuk është vetëm një shpenzim më shumë, por të humbet edhe... Vazhdo