BDSH

Plani i  urbanistik i komunës së Ulqinit ngjall debate të shumta
Plan që ofron zhvillim apo pengon zhvillimin afatgjatë Pas shumë vitesh, Komuna e Ulqinit ka hartuar apo më saktë ka plotësuar dhe ndryshuar një pjesë të Planit të vet të Përgjithshëm Urbanistik. Plani i miratuar përfshin zonat Gjerana 2, Kepin e Gjeranave me Port Milenë, Fushën e Ulqinit, Kodrat, një pjesë të Zogajve dhe Pinjeshin, me një sipërfaqe prej 708 hektarë nga afro 25 mijë hektarë sa përfshin gjithsej territori i Komunës së Ulqinit. Plani është punuar nga Fakulteti i Ndërtimtarisë në Podgoricë... Vazhdo